PROIECTE SAPARD

Două proiecte cu finanţare prin Banca Mondială:

“Sprijinirea serviciilor din agricultură. Schema Competitivă de Granturi pentru Cercetare Aplicativă şi Extensie” 

Obiectivele proiectului: Informarea şi instruirea teoretică şi practică a fermierilor în vederea facilitării trecerii de la sistemul de exploatare de tip gospodăresc la exploataţia de tip micro-fermă de creştere a vacilor pentru lapte la standardele de calitate ale Uniunii Europene.

Grupul ţintă al proiectului: Beneficiarii direcţi: 25 de crescători de vaci pentru lapte din judeţul Hunedoara

RGIC  Consultanţă (RGIC) a susţinut seminarul "Servicii de consultanţă pentru micii crescători de vaci pentru lapte din judeţul Hunedoara". De asemenea, a identificat, conceput şi dezvoltat proiecte tip ce au vizat înfiinţarea şi/sau modernizarea de micro-ferme individuale, implementarea de tehnologii moderne, asigurarea calităţii laptelui, respectarea normelor de mediu, asigurarea condiţiilor sanitar-veterinare, managementul şi marketingul micro-fermelor de creştere a vacilor pentru lapte; a identificat specialişti în domeniu: profesori universitari, medici veterinari, consultanţi specialişti cu scopul implementării activităţilor necesare atingerii obiectivelor proiectului; în calitate de instituţie iniţiatoare, având ca activitate consultanţa în desfăşurarea proiectelor de dezvoltare agricolă, precum şi instruirea în managementul de proiect a asigurat experienţa de organizator şi a adus cu sine baza informaţională în acest sens; a pus la dispoziţie spaţii proprii concretizate în birouri, aflate la sediul RGIC  pe întreaga desfăşurare a proiectului; a contribuit atât prin logistică, cât şi prin specialişti la realizarea materialelor de extensie (broşuri, pliante, film documentar) privind creşterea vacilor pentru lapte, norme de calitate a laptelui în conformitate cu cerinţele UE.

 “Rural Finace project” a prevăzut întocmirea proiectelor SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development pentru beneficiarii (Persoane Fizice Autorizate, Asociaţii Familiale, Socetăţi Comerciale) care doreau sa acceseze fonduri.

Rezultatul: 225 de proiecte SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development, cu o valoare totală de 38 milioane de euro.

Proiecte finanţate prin Fonduri Europene
Perioada 2004 - 2006:
• 388 Proiecte SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development pentru societăţi comerciale prin programul SAPARD măsurile 1.1, 2.1, 3.1, 3.4;
• 134 Proiecte de investiţie pentru companii prin programele Phare 2000, 2001, 2002, Coeziune Economică şi Socială, Ricop Program, IST Program, Quality of Life;
• 62 Proiecte de resurse umane pentru bănci, companii şi Organizaţii Non-Guvernamentale, prin programele Phare 2001, 2002 Coeziune Economică şi Socială, componenta Resurse Umane;
• 22 Proiecte realizare workshop-uri pentru Organizaţii Non-Guvernamentale prin programul Acces şi alte programe gestionate de FDSC;
• 12 Proiecte de mediu pentru firme prin ISP Program, Life Program;
• 22 Proiecte IT pentru firme prin IST - Information Society Technologies Programme, eContent Program şi programe guvernamentale (Centre de inovare);
• 168 Proiecte de analize diagnostic şi dosare de finanţare (plan de afaceri, studiu de fezabilitate, cerere de finanţare) proiecte de agricultură pentru investitorii români şi străini prin programe de creditare ale băncilor cu capital românesc sau străin existente în România şi prin SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development. 
 
Perioada 2007 -2014:
• peste 15.000 proiecte şi aplicaţii pentru Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;
• 55 Proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;
• 40 Proiecte pentru dezvoltare rurală (administraţii publice locale);
• 4 Proiecte naţionale strategice pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
• 25 Proiecte pentru Programul Oorerational Regional;
• 52 Strategii de dezvoltare rurală;
• 48 Proiecte integrate de investiţii pentru Administraţia Publică Locală.

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.