septembrie 2009 – august 2012: Cursuri de formare profesională în cadrul proiectului  "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!" (ID 36694). Obiectivul principal al proiectului a fost derularea unui amplu program de formare profesională în domeniul turismului rural, ce a prevăzut cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi şi cursuri de calificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural. Prin aceste cursuri, beneficiarilor li s-a oferit posibilitatea de a acumula cunoştinţe practice în meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune turistică, bucătar, ospătar, cameristă).  În total, 830 de persoane au beneficiat de astfel de traininguri, din totalul de 2030 de persoane din grupul-ţintă, aparţinând mai multor categorii sociale din mediul rural.

februarie 2010 – ianuarie 2013: Cursuri de formare profesională în cadrul proiectului  "Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!” (ID 54620). Proiectul a urmărit realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare pentru 540 de persoane din zonele rurale, selectate dintr-un grup ţintă de 1.500 de persoane - atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, care îşi doresc să profeseze în turismul rural. Cursurile de perfecţionare sau calificare au fost organizate pentru patru meserii: administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar.

1 noiembrie 2013: formare intensivă pentru fermierii români cu lectori americani. La sediul RGIC din București a avut loc instruirea intensivă în domeniul businessului agricol și al managementului fermei. Noutatea acestui curs intensiv a fost faptul că participanții, în total 14 agricultori, erau tată și fiu sau fiică - încercând astfel să construiască un mecanism care va transmite, în continuare, în cadrul familiei, pasiunea pentru agricultură. Instruirea a fost susținută de lectori români și americani:

* Dr. Thomas I. Wahl, profesorul la Universitatea de Stat Dakota de Nord, Departamentul Agrobusiness și Economie Aplicată și director adjunct pentru Inițiative Globale și Dezvoltare Economică în Experiment Station agricol Dakota de Nord - "Agrobusiness și marketing în fermele americane", 

* Dl. DONAVON Johnson, Director Office Global Resources North Dakota Trade Office (NDTO) - "Politici US EXIM Banca de finanțare pentru fermele din România",

* Doamna Andreea Tudor, Inspecția Muncii - "Legislația românească privind participarea studenților și a absolvenților cursurilor secundare românești organizate de universitățile americane",

* Prof. Univ. Ioan Oancea, Facultatea de Agricultură, Medicină Veterinară București, membru al ASAS și Dr. Ștefan Mantea,  Director Rețeaua teritorială RGIC - "Managementul fermei agricole", 

* Acad. Phd. Alexandru T. Bogdan, "Bazele științifice ale eco și bio-economică economică a managementului produselor alimentare inovatoare pentru progres social în zona rurală globalizată din  secolul XXI" .

aprilie 2014 - septembrie 2015: Cursuri de formare profesională în cadrul proiectului  „Satul meu, afacerea mea!” ID 131046. Grupul ţintă propus în cadrul proiectului este format în total din 1500 de persoane din mediul rural, regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru. Dintre aceştia un număr de 504 persoane au urmat cursuri de calificare de nivelul 1 în meseriile de brutar, brutar-patiser, cofetar şi bucătar, 180 de persoane au urmat cursuri de iniţiere TIC, 620 de persoane au urmat cursuri de antreprenoriat şi 200 de persoane au beneficiat  de consiliere privind înfiinţarea unei afaceri.

aprilie 2014 - noiembrie 2015: Cursuri de formare profesională în cadrul proiectului  ”Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului in mediul rural”, ID 135486.  Proiectul a vizat dezvoltarea unei rețele, unitare, integrate, funcționale și sustenabile de microîntreprinderi specializate în microfinanțare la nivel de comune. Rezultate finale: 1830 de presoane au beneficiat de consiliere/orientare sustenabilitate zone rurale,  128 de participanți la programe integrate (mediere - 891 persoane și programe de formare profesională -  390 persoane). Au fost organizate cursuri pentru Analist credit, Analist Risc și Brooker și. de asemenea, cursuri pentru Competențe Antreprenoriale.

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.