Soluții profesionale pentru elaborarea, implementarea și supervizarea proiectelor de investiții în cadrul fondurilor europene, fondurilor naționale și fondurilor gestionate de instituții internaționale. Firmele specializate la nivelul grupului oferă servicii de consultanță având ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui pachet de servicii integrat inovativ, asigură soluții profesionale optime la elaborarea, implementarea și supervizarea proiectelor aferente fondurilor europene, prin aportul unui grup de specialiști cu experiență relevantă în finanțări europene. Gama de servicii acoperă o arie largă de domenii:

  • cercetare aplicativă și inovare în domeniul economico-financiar;
  • studii de fezabilitate și proiectare tehnică de specialitate;
  • consultanță privind implementarea proiectelor finanțate prin fonduri europene;
  • întocmirea de analize economico-financiară a proiectelor de investiții ;
  • consultanță și asistență tehnică la nivelul fermelor, consultanță privind tratamentul solului si protejarea culturilor, silozuri si spații de depozitare; surse alternative de energie (biogaz, eoliană, solară); managementul apei;
  • managementul fermei și a firmei (supervizarea producției, analize de costuri, buget, asistență financiară);
  • programe de cooperare la nivel local, regional, național și internațional.
  • alte servicii specializate de consultanță și adaptate nevoilor personalizate ale fiecărui client.

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.