În calitate de consultant, RGIC a deruleat mai multe programe strategice naţionale şi internaţionale pe componentele: ferme vegetale, ferme de vaci pentru lapte, utilaje agricole şi formare profesională a lucrătorilor din fermele vegetale româneşti. 

Proiecte finanţate prin Fonduri Europene

Perioada 2004 - 2006:

• 388 Proiecte SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development pentru societăţi comerciale prin programul SAPARD măsurile 1.1, 2.1, 3.1, 3.4;

• 134 Proiecte de investiţie pentru companii prin programele Phare 2000, 2001, 2002, Coeziune Economică şi Socială, Ricop Program, IST Program, Quality of Life;

• 62 Proiecte de resurse umane pentru bănci, companii şi Organizaţii Non-Guvernamentale, prin programele Phare 2001, 2002 Coeziune Economică şi Socială, componenta Resurse Umane;

• 22 Proiecte realizare workshop-uri pentru Organizaţii Non-Guvernamentale prin programul Acces şi alte programe gestionate de FDSC;

• 12 Proiecte de mediu pentru firme prin ISP Program, Life Program;

• 22 Proiecte IT pentru firme prin IST - Information Society Technologies Programme, eContent Program şi programe guvernamentale (Centre de inovare);

• 168 Proiecte de analize diagnostic şi dosare de finanţare (plan de afaceri, studiu de fezabilitate, cerere de finanţare) proiecte de agricultură pentru investitorii români şi străini prin programe de creditare ale băncilor cu capital românesc sau străin existente în România şi prin SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural Development. 

Perioada 2007 -2014:

• peste 15.000 proiecte şi aplicaţii pentru Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

• 55 Proiecte pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;

• 40 Proiecte pentru dezvoltare rurală (administraţii publice locale);

• 4 Proiecte naţionale strategice pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

• 25 Proiecte pentru Programul Oorerational Regional;

• 52 Strategii de dezvoltare rurală;

• 48 Proiecte integrate de investiţii pentru Administraţia Publică Locală.

 

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.