Centrul a fost înființat cu scopul de a sprijini procesul de formare profesionala a adulților prin organizarea cursurilor de perfectionare, orientându-se spre prestarea de servicii înalt calitative. Programele de formare profesională sunt destinate mai multor sectoare de activitate: turism, consultanță, mediu și agricultură. Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării, fiind recunoscute la nivel național, conform legislației române în vigoare. Începând cu 2009, Centrul Național de Formare Profesională a Adulților RGIC a fost autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din Municipiul București, în vederea susținerii cursurilor de calificare și perfecționare pentru meseriile:

• Camerista (cod N.C/COR 5142.1.1, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9065/07.08.2012);

• Ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație (cod N.C/COR 5123.2.1, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9063/07.08.2012);

• Bucătar (cod N.C/COR 5122.2.1, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9064/07.08.2012);

• Administrator pensiune turistică (cod N.C/COR 5121.2.4, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9066/07.08.2012);

• Auditor de mediu (cod N.C/COR 2423.0.5, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5240/04.11.2009);

• Ghid de turism (cod N.C/COR 3491.0.1, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5239/04.11.2009);

• Consultant afaceri în agricultură (cod N.C/COR 2419.3.5, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5236/04.11.2009);

• Lucrător pensiune turistică (cod N.C/COR 5149.1.1, nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5238/04.11.2009);

• Analist credite (AC) (cod N.C/COR 241241 nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6215/21.08.2014);

• Administrator de Risc (AR) (cod N.C/COR 241240 nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6216/21.08.2014);

• Intermediar în Activitatea Financiară și Comercială(broker) (cod N.C/COR 331103 nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6214/21.08.2014);

• Competenţe Antreprenoriale (CA) (nr. de ordin în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/500/23.01.2015);

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.