GRUPUL ROMÂN PENTRU INVESTIȚII ȘI CONSULTANȚA IFN (RGIC) S.A.

S.C. Grupul Român pentru Investiții și Consultanță IFN (RGIC) SA este organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completarile ulterioare, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5217/2001, având cod unic de identificare RO13911429, fiind luată în evidenţă şi înscrisa în Registrul General, ţinut la Banca Naţională a României, sub numărul RG-PJR-41-110109/07.05.2007. 

Obiectul principal de activitate este leasing financiar - Cod CAEN 6491.

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.