Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) este o instituţie ce are ca principal obiectiv crearea de oportunităţi de colaborare, pentru membrii săi, cu terţe persoane din ţară şi străinătate. Constituită conform OG nr. 26/2000, modificată şi completată prin OG 37/2003, Asociaţia a primit avizul Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Culturii şi Cultelor. ADA a fost înregistrată prin hotărârea judecătorească 77A/J/2004, definitivă şi irevocabilă la 31.01.2005. ADA promoveaza obiectivele si directiile de actiune ale Politicii Agricole Comune (PAC), servicii de informare, consiliere si mediere, servicii de formare profesionala continua, sprijin legislativ în domeniul mediului, dezvoltarii rurale si economiei sociale;

Printre obiectivele asociației menționăm :

   • dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor, în special ale tinerilor, în procesul de formare profesională şi instruire la toate nivelurile;

   • îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la instruire permanentă şi pe tot parcursul vieţii, în vederea dezvoltării capacităţii de adaptare;

   • promovarea contribuţiei formării profesionale la activitatea de inovare, în vederea dezvoltării competitivităţii şi a spiritului antreprenorial la nivel rural, local și regional;

   • derularea unor programe de formare profesională de tip specializare. privind ocupaţiile următoare:

          o Analist credite (AC) 

          o Administrator de Risc (AR) 

          o Intermediar în Activitatea Financiară și Comercială (broker) 

          o Competenţe Antreprenoriale (CA) 

Realizarea unui sistem interactiv şi integrat de promovare a reţelei specializate în mediul rural la nivel naţional.

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.