FOREIGN TRADE BUSINESS SUPORT CENTER (FTBSC) - TRADEX reprezintă divizia de B2B și matching a RGIC. Tradex își propune să reunească cu prioritate agenții economici ce doresc să își dezvolte relații de afaceri externe printr-o cunoaștere amplă a mediului de afaceri extern, a oportunităților, a culturii de afaceri și a modalităților concrete de încheiere, derulare de contracte, precum și de certificări de produse. Faptul că RGIC este membru  acționar din 2001 al Bursei Române de Mărfuri (BRM) SA oferă TRADEX  - și clienților săi - un avantaj în plus în activitatea de identificare de potențiali parteneri de afaceri.

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.