Servicii integrate de consultanță pentru elaborarea, implementarea și supervizarea proiectelor strategice de investiţii în cadrul PNDR și al Programelor Structurale derulate în perioada 2014-2020. 

• studii de fezabilitate;

• consultanță privind tratamentul solului, fertilizare și protejarea culturilor, silozuri și spații de depozitare, planul de rotație a culturilor; 

• consultanță în domeniul energiei - surse alternative de energie (biogaz, eoliană, solară); 

• consultanță în domeniul sere&irigații (tehnologie, implementare, asistență tehnică);

• selecție de oferte agricole;

• eleborarea strategiei de investiții;

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.