Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor;
Medierea electronică prin intermediul tehnicii de calcul;
Preselecția candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența și cu interesele acestora;
Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă (prezentarea la interviu, întocmirea unui CV); 
Informarea privind piața muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea și autoevaluarea. 

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.