Uniunea de Dezvoltare Durabilă a Agriculturii din România (UDDAR) este o instituţie privată, de interes public, constituită conform OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice. UDDAR are ca obiectiv o dezvoltare durabilă a spaţiului rural românesc. Dezvoltarea durabilă se bazează pe trei piloni : economic, ecologic şi social iar UDDAR îşi propune să acţioneze pe toate aceste trei direcţii şi să promoveze antreprenoriatul în spaţiul rural, bazat pe parteneriate între populaţia locală, administraţia publică şi instituţiile academice, al căror scop va fi modernizarea activităţilor agricole, bazată pe inovare, specializarea fermei, cooperare şi integrare. O agricultură modernă, non-agresivă faţă de mediu, care conservă biodiversitatea şi asigură ocuparea forţei de muncă şi hrana populaţiei, este un paşaport pentru un viitor sigur, pentru orice naţiune. Membră a Reţelei Naţionale de Dezvoltare Rurală.

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.