Sprijină procesul de formare profesională a adulților prin organizarea cursurilor de perfecționare. Programele de formare profesională sunt destinate mai multor sectoare de activitate din economia națională (turism, consultanță, mediu și agricultură). Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii, Solidaritații Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetarii, fiind recunoscute la nivel național, conform legislației romane in vigoare. 

• camerista (cod n.c/cor 5142.1.1, nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9065/07.08.2012);

• ospătar (chelner) vânzator în unități de alimentație (cod n.c/cor 5123.2.1, nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9063/07.08.2012);

• bucătar (cod n.c/cor 5122.2.1, nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9064/07.08.2012);

• administrator pensiune turistică (cod n.c/cor 5121.2.4, nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/9066/07.08.2012);

• auditor de mediu (cod n.c/cor 2423.0.5, nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5240/04.11.2009);

• ghid de turism (cod n.c/cor 3491.0.1, nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5239/04.11.2009);

• consultant afaceri în agricultură (cod n.c/cor 2419.3.5, nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/5236/04.11.2009);

• lucrător pensiune turistică (cod n.c/cor 5149.1.1, nr. de ordin in registrul național al furnizorilor de formare profesionala a adulților 40/5238/04.11.2009);

• analist credite (AC) (cod n.c/cor 241241 nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6215/21.08.2014);

• administrator de risc (AR) (cod n.c/cor 241240 nr. de ordin în registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6216/21.08.2014);

• intermediar în activitatea financiară și comercială (broker) (cod n.c/cor 331103 nr. de ordin in registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților 40/6214/21.08.2014);

• competențe antreprenoriale (CA) (nr. de ordin in registrul național al furnizorilor de formare profesionala a adulților 40/500/23.01.2015);

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.