Rata de absorbție și rata de contractare a fondurilor UE sunt indicatorii de referință pentru țara noastră și pentru Uniunea Europeană. Mai mult, considerăm că fondurile europene sunt un instrument de finanțare real și extrem de necesar într-un mecanism complex al finanțării economiei reale. În prezent rata de contractare a fondurilor UE la nivel național este de 83%, iar rata de absorbție a fondurilor europene este de 25%, respectiv 10,02 mld. euro din valoarea totală de 36,7 mld disponibile pentru România).
Mai multe detalii obțineți accesând adresa https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries/RO

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.