Prin Rezoluția 47/196 adoptată la 22 decembrie 1992, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a declarat 17 octombrie ca Zi internațională pentru eradicarea sărăciei și a invitat toate statele să dedice acesteia, în contextul național, activități concrete în ceea ce privește eradicarea sărăciei.  Alegerea datei privind marcaea Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei a avut în vederea ziua de 17 octombrie a anului 1987, când peste o sută de mii de oameni s-au adunat în Piața Trocadero din Paris, unde a fost semnată Declarația Universală a Drepturilor Omului în 1948, în semn de solidaritate cu victimele sărăciei extreme, a violenței și a foametei. Manifestanții, veniți la îndemnul preotului catolic Joseph Wresinski, au declarat că sărăcia este o încălcare a drepturilor omului și au afirmat necesitatea de a se aduna pentru a se asigura că aceste drepturi sunt respectate. Aceste convingeri au fost înscrise pe o piatră comemorativă inaugurată în aceeași zi. Ediția din anul acesta a Zilei internaționale pentru eradicarea sărăciei este una aniversară, la împlinirea a 25 de ani de când Adunarea Generale a Organizației Națiunilor Unite a decis marcarea sa. De asemenea, în 2017 are loc și cea de-a 30-a aniversare de la e inaugurarea plăcii comemorative a victimelor sărăciei, în Piața Trocadero din Paris. Tema din 2017, "Răspunsul la chemarea de a pune capăt sărăciei: o cale către societăți pașnice și favorabile incluziunii", a fost aleasă de ONU, în consultare cu persoanele care trăiesc în sărăcie și cu organizațiile societății civile. Aceasta are în vedere faptul că oamenii trebuie să se unească pentru a pune capăt sărăciei și discriminării, pentru a construi un viitor durabil în care nevoile prezentului să fie împlinite, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a satisface propriile nevoi. Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei reprezintă o oportunitate de a aprecia efortul și lupta persoanelor care trăiesc în sărăcie, o șansă pentru ca acestea să-și facă auzite preocupările și un moment pentru a recunoaște faptul că oamenii săraci sunt primii care luptă împotriva sărăciei. Tema din 2016, "Trecerea de la umilință și excludere la participare: eradicarea sărăciei sub toate formele sale", aleasă în urma consultării cu activiștii, societatea civilă și organizațiile neguvernamentale, sublinia cât de important este să fie recunoscute și abordate umilința și excluderea suferite de mulți oameni care trăiesc în sărăcie.

Sursa: https://www.agerpres.ro/

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.