Ministerul Fondurilor Europene a anuntat in data de 29.11.2016  prelungirea, pana pe 1 februarie 2017, a termenului de depunere a proiectelor in cadrul apelului „Stagii de practica pentru elevi si studenti, in sectorul agroalimentar, industrie si servicii” - POCU.

Valoare proiect: minim 75.000 euro, maxim 500.000 euro.

Perioada de implementare: min 9-maxim 24 luni.

Beneficiari eligibili in cadrul apelului (Proiectele se depun DOAR in parteneriat): Institutii de invatamant superior publice si private, acreditate; Angajatori (in calitate de parteneri de practica); ONG-uri; Asociatii profesionale; Camere de comert si industrie, Furnizori publici si privati de orientare si consiliere profesionala, MENCS si structuri/agentii/organisme relevante, subordonate/coordonate de catre acesta; – doar pentru proiecte din domeniul industrie si servicii; Inspectorate Scolare Judetene (ca structuri in subordinea MENCS); - doar pentru proiecte care vizeaza sectorul agricol, industrie alimentara, silvic si agro-turism.

Grupul tinta: elevi si/sau studenti;

Activitati eligibile finanțate : Organizarea si derularea programe de invatare la locul de munca, stagii de practica, internship; Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala; Elaborarea parteneriatelor intre institutii de invatamant si partenerii de practica, organizarea de competitii profesionale;

Activitati doar pentru proiectele care vizeaza domeniile industrie si servicii: Crearea unui sistem de informare coordonata; Organizarea de competitii profesionale; Pilotarea de solutii inovative de facilitare a practicii; Organizarea de stagii de practica in state membre ale UE;

Pentru informatii  suplimentare click aici. (link la ghidul de pe site-ul oficial)