Joi, 21 ianuarie 2016, la Bruxelles a avul loc conferința de prezentare a Raportului 2015 privind evoluția ocupării forței de muncă și a situației sociale (ESDE), un raport anual ce conține cele mai recente tendințe sociale și privind ocuparea forței de muncă, analizând dificultățile care vor apărea, precum și posibilele răspunsuri în materie de politici. La acest eveniment a fost prezentă și Doamna Otilia Manta, Președinte/CEO Grupul Român pentru Investiții și Consultanță (RGIC). 

Raportul de anul acesta evidențiază evoluții pozitive suplimentare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și situația socială în UE. Cu toate acestea, în ciuda îmbunătățirilor din ultima vreme, există încă diferențe uriașe între statele membre cu privire la creșterea economică, la ocuparea forței de muncă și la alți indicatori-cheie sociali și referitori la piața muncii. Multe dintre aceste diferențe sunt legate de o subutilizare a capitalului uman pe mai multe planuri. 

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Trebuie să ne asigurăm că cetățenii Uniunii Europene, în special cei care sunt cei mai îndepărtați de piața muncii, au șanse mai multe și mai bune. Trebuie, totodată, să investim în dezvoltarea competențelor locuitorilor UE, pentru ca toți bărbații și toate femeile să-și poată valorifica întregul potențial. Trebuie să investim în oameni pentru a genera creștere și locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm că sistemele noastre de legislație a muncii și de protecție socială sunt adaptate realității secolului al XXI-lea și trebuie să încurajăm antreprenoriatul și inovarea. Pilonul european al drepturilor sociale va juca un rol important în acest context.” 
 
Raportul ESDE din 2015 analizează modalități de abordare a acestor diferențe, punând accentul cu precădere asupra creării de locuri de muncă, a eficienței pe piața muncii, a modernizării protecției sociale și a investiției în oameni. 

În opinia Doamnei Otilia Manta, Președinte/CEO RGIC: ”Pentru ca economia României să aibă un viitor sustenabil în contextul european, cred că noi toți, antreprenori și autorități publice, trebuie să avem în fiecare zi pe agenda proprie un obiectiv major - de a crea și menține locuri de muncă!”