Conform celui mai recent sondaj Eurobarometru, există un grad de conştientizare tot mai mare în rândul europenilor privind contribuţia politicii agricole comune (PAC) a UE printre priorităţile Comisiei Europene. Peste 80% din respondenţi apreciază că rolul PAC fiind "foarte sau destul de important" pentru stimularea creării de locuri de muncă şi pentru creşterea economică şi pentru susţinerea rolului fermierului în lanţul alimentar. Respondenţii, de asemenea, sunt de acord că PAC contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor comerciale dintre UE şi restul lumii (66% sunt de acord) şi la buna funcţionare a pieţei unice a UE (65% sunt de acord). 

Comentând aceste rezultate, Comisarul UE pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Phil Hogan, a declarat: "Salut importanţa crescândă pe care cetăţenii o arată pentru agricultură şi zonele rurale. De asemenea, salut şi faptul că 70% dintre europeni cred că UE îşi îndeplineşte rolul său în asigurarea securităţii alimentare europene. Apreciez, de asemenea, faptul că cetăţenii UE înţeleg cum PAC contribuie la investiţii, creştere economică şi locuri de muncă. Acestea vor contribui la deliberările noastre privind stabilirea politicii UE pentru viitor. "Rezultatul studiului subliniază, de asemenea, importanţa pentru viitor pe care publicul larg o pune pe agricultură şi zonele rurale (> 90%) şi confirmă tendinţa din studiile anterioare care prezintă o creştere a îngrijorării cu privire la viitorul agriculturii şi a zonele rurale, precum şi conştientizarea îmbunătăţită a PAC. 

Obiectivul acestui Eurobarometru a fost acela de a înţelege relaţia dintre ceteţenii UE şi agricultură, prin explorarea nivelului de importanţă pe care o acordă agriculturii, înţelegerea opiniei acestora cu privire la rolul fermierului şi ceea ce cred aceştia că sunt principalele obiective ale UE în ceea ce priveşte agricultura. 

Studiul a fost realizat în conformitate cu metodele Eurobarometru în 28 de state membre ale Uniunii Europene, între 17 şi 26 octombrie 2015. 27822 cetăţenilor UE din diferite categorii sociale şi demografice au fost intervievate faţă-în-faţă la domiciliu şi în limba lor maternă. 

Principalele concluzii: 
• O majoritate tot mai mare de europeni consideră agricultura şi zona rurală la fel de importante pentru viitor (mai mult de nouă din zece respondenţi au acest punct de vedere); 
• Majoritatea europenilor consideră toate priorităţile PAC enumerate ca fiind importante, cu două priorităţi menţionate ca fiind "foarte importante": investiţii în zonele rurale pentru a stimula creşterea economică şi crearea de locuri de muncă (47%), precum şi consolidarea rolului fermierului în lanţul alimentar (45%); 
• Respondenţii sunt de acord că PAC contribuie la priorităţile strategice ale Comisiei şi, în special, la îmbunătăţirea relaţiilor comerciale dintre UE şi restul lumii (66% sunt de acord) şi ajută la buna funcţionare a pieţei unice a UE (65% sunt de acord); 
• Un număr tot mai mare de europeni au auzit despre sprijinul pe care UE îl oferă fermierilor prin Politica Agricolă Comună (PAC) (69%, +5 puncte procentuale faţă de sondajul din 2013); 
• Aproape jumătate dintre europeni ar dori să vadă o creştere a sprijinului financiar al UE pentru agricultori în următorii zece ani (45%, +6 puncte procentuale faţă de 2009) şi doar 13% spun că ar dori să vadă o scădere. 

Alte tendinţe 
• În general, europenii arată o preocupare tot mai mare pentru agricultură şi pentru zonele rurale. Opiniile lor par să fie aliniate în ceea ce ei consideră principala responsabilitate pentru fermier şi principalul obiectiv pentru UE: furnizează şi asigură că produse sunt de bună calitate, sănătoase şi sigure; 
• Opinia publică este în general pozitivă cu referire la faptul dacă UE îşi îndeplineşte rolul său în asigurarea şi garantarea produselor că sunt de bună calitate, sănătoase şi sigure; 
• Majoritatea ar dori să vadă sprijinul UE pentru agricultori cum creşte în timp. Europenii sunt, de asemenea, în general, de acord cu susţinere a plăţilor efectuate către fermieri pentru realizarea practicilor agricole care sunt benefice pentru mediu. De asemenea, ei cred că este justificat ca UE să reducă subvenţiile dacă agricultorii nu respectă normele privindsiguranţa alimentelor, bunăstarea animalelor şi standardele de mediu. 
• În ceea ce priveşte pădurile, europenii recunosc importanţa lor în lupta împotriva schimbărilor climatice.