În perioada 15 - 16 septembrie au avut loc sesiunile de examene pentru cursanţii care au participat la cursurile perfecţionare/calificare nivel 1, profesii patiser şi brutar, desfăşurate în cadrul proiectului ”Satul Meu, afacerea meu”, judeţele Călăraşi şi Prahova. Cursanţii au fost membrii ai grupului ţintă informat şi consiliat în cadrul proiectului din localităţile Mânăstirea, Chirnogi, Spanţov, Săruleşti şi Vărbilău - pentru patiser şi din Dâlga (Dor Mărunt) pentru profesia de brutar. În faţa comisiilor au fost susţinute probele scrisă şi practică, toţi obţinând note de trecere. 

Proiectul „Satul meu, afacerea mea!” este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional. Este un proiect multiregional, regiunile vizate fiind: Bucureşti Ilfov; Sud–Muntenia; Nord–Est; Nord–Vest; Centru si are durata de implementare de 18 luni. Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţă forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC.