În perioada 4 - 11 septembrie şi în 22 septembrie au avut loc sesiunile de examene pentru cursanţii care au participat la cursurile de competenţe antreprenoriale desfăşurate în cadrul proiectului ”Satul Meu, afacerea meu” în judeţele Neamţ, Bistriţa Năsăud şi Alba. 

S-au desfăşurat astfel examene în localităţile Săbăoani, Fărcaşa şi Tămăşeni (jud. Neamţ), Fărău şi Decea (jud. Alba), Târlişua (jud. Bistriţa Năsăud). Cursanţii fac parte din membrii ai grupului ţintă informat şi consiliat în cadrul proiectului, din regiunile Centru şi Nord Est şi care au participat la cursurile de comeptenţe antreprenoriale. Acest curs oferă un set de informaţii de bază necesare celor care vor să-şi deschidă propria afacere. 

Proiectul “Satul meu, afacerea mea” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/135/5.2/S/ID131046 Investeste in oameni şi este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional