În luna septembrie, la Răducăneni (jud. Iaşi) şi Ipoteşti (jud. Suceava) au avut loc sesiuni de examene pentru cursanţii care au participat la cursurile perfecţionare/calificare nivel 1, profesia lucrător în comerţ, desfăşurate în cadrul proiectului ”Satul Meu, afacerea meu”. Cursanţii fac parte din membrii grupului ţintă informat şi consiliat în regiunea Nord Est. Examenele au fost trecute cu brio de toţi cursanţii dovedind astfel că au acumulat cunoştinţe valoroase la cursurile derulate în cadrul proiectului. 

Proiectul “Satul meu, afacerea mea” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/135/5.2/S/ID131046 Investeste in oameni şi este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional