În această perioadă sunt în plină desfăşurare sesiunile de examene pentru cursanţii care au participat la cursurile de competenţe antreprenoriale desfăşuratee în cadrul proiectului ”Satul Meu, afacerea meu”. 

Pe 21 august au avut astfel loc examene în localitatea Ocniţa, judeţul Dâmboviţa, iar luni, 24 august, examenele - pentru două grupe de cursanţi - au avut loc în localitatea Râul Alb, tot în judeţul Dâmboviţa. 

Din cele patru grupe de cursanţi (câte 20 pentru fiecare grupă) fac parte membrii ai grupului ţintă informat şi consiliat în cadrul proiectului, din regiunea Sud Muntenia, şi care au participat la cursurile de comeptenţe antreprenoriale. Acest curs oferă un set de informaţii de bază necesare celor care vor să-şi deschidă propria afacere. 
 
Proiectul “Satul meu, afacerea mea” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/135/5.2/S/ID131046 Investeste in oameni. Prin proiect categorii de beneficiari din regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Bucurest- Ilfov, şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane casnice sau întreţinute de alte persoane, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, şomeri tineri şi alte persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile, oportunităţi de formare profesională continuă. Aceştia au posibilităţi de formare prin intermediul cursurilor de calificare de nivelul I, cursurilor de inţiere TIC, cursurilor de antreprenoriat şi consiliere privind înfiinţarea unei afaceri proprii. Proiectul este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional