Marţi, 28 iulie 2015, ora 10.00, la sala de conferinţe a Hotelului Transilvania din Alba Iulia a avut loc un eveniment de informare şi conştientizare a proiectului ”Satul Meu, afacerea mea”. Organizat de SC RGIC CONSULTANȚĂ SRL, Partener 1 în cadrul proiectului, evenimentul face parte din Activitatea A2.2 - Campanii de creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor publice/private cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernarea teritorială. La întâlnire au participat 35 de persoane, reprezentanţi ai unor Grupuri de Acţiune Locală din zonă, ai autorităţilor publice locale, ai unor ONG, antreprenori, parteneri sociali cu activitate în domeniul formării profesionale. Au fost prezenţi de asemenea dl. Enzo Reali, Preşedinte EU Experts (Bruxelles, Belgia), Partener în proiect şi dl. Salvatore Carfi, Expert European, reprezentant al Ministerului Agriculturii din Italia. Cei prezenţi au evidenţiat importanţa acestui proiect pentru dezvoltarea resursei umane din zona rurală a judeţului Alba insistând cu predilecţie pe perioada post implementare, de sustenabilitate a proiectului. 

Doamna Codruţa Selagea, Expert Coordonator Centru Regional din partea P1 a făcut o scurtă prezentare a proiectului şi a regiunii Centru, insistând asupra rolului pe care proiectul îl are în zonă din punct de vedere al promovării aspectului de profesionalizare a resursei umane. 

Dna. Otilia Manta, Administrator RGIC Consultanţă, Responsabil proiect P1 a declarat: ”Evenimentul de azi îşi propune atingerea a două obiective - promovarea acestui proiect şi abordarea unor discuţii privind perioada de sustenabilitate, mai precis cum poate fi el să fie folositor, în mod concret, tinerilor din zona rurală a judeţului Alba.” 
 
Dl. Enzo Reali, Expert EU Experts a ţinut să sublineieze că politica de sprijinire a capitalului uman din mediul rural prin derularea de cursuri de formare profesională în meserii nonagricole reprezintă o modalitate prin care acest spaţiu poate fi sprijinit pentru a-i asigura o dezvoltare durabilă. 

Dl. Salvatore Carfi, Expert European a declarat: ”Acest eveniment a permis celor prezenţi să afle informaţii concrete despre proiect dar şi detalii suplimentare referitoare la sistemul de finanţarea al UE, cum se poate crea o întreprindere prin accesarea de fonduri naţionale publice şi private.” 

Proiectul „Satul meu, afacerea mea!” este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional. Este un proiect multiregional, regiunile vizate fiind: Bucureşti Ilfov; Sud–Muntenia; Nord–Est; Nord–Vest; Centru si are durata de implementare de 18 luni. Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţă forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC.