Proiectul “SATUL MEU, AFACEREA MEA” este finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni, Axa prioritară 5 “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenție 5.2. “ Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”. Proiectul este implementat de ROMPAN, în parteneriat cu SC RGIC Consultanță SRL, SIVECO și European Union Experts EUE-AUSBL. 

Câte 28 de persoane fac parte din grupele de calificare în meseria de patiser, grupe care își desfășoara activitatea în localitățile Sărulești Gară, Dor Mărunt - Dâlga, Manastirea, Spanțov și Chirnogi. Proiectul se desfășoară la nivel național și are ca obiectiv transferarea de competențe teoretice și practice în meseria de patiser, brutar, lucrător în comerț, antreprenoriat, abilități IT, pentru un număr de aproximativ 1600 persoane. 

Pentru a afla amănunte despre această inițiativă l-am contactat pe dl. Ghedzira Nicolae, care are calitatea de Coordonator Centru Regional P1 Regiunea Sud-Muntenia, expert pe termen lung. 

- Cum se mai desfășoară proiectul? 

- După lansarea acestuia și convocarea participanților la cursuri, a mai fost nevoie de mici reglaje ținând cont de faptul că în anumite situații, persoanele înscrise inițial nu au mai putut participa. Cauzele au fost diverse, dar de fiecare dată obiective. Menționez că pentru cursanți, de la caz la caz, au fost asigurate condiții de transport de la domiciliu la locațiile unde își înșusesc partea teoretică și participarea la practică. Administrativ, au fost multe activități care au necesitat o preocupare deosebită pentru selectarea celor mai potrivite oferte de furnizare a hranei pentru cursanți, identificarea lectorilor reprezentativi pentru această activitate și multe altele asemănătoare. Important este că am început și că prezența la curs este mult peste așteptări. Practic, nu lipsește nimeni. Una dintre explicații ar putea fi, că atât în perioada de identificare, cât și în cea de consiliere, acestora li s-au furnizat informațiile adecvate despre beneficiile participării. De asemenea, au fost motivați și conștientizați corespunzător. Dacă la început erau interesați doar de subvenția pe care o vor primi pentru participarea la curs, în această fază a implementării proiectului, cursanții și-au revizuit motivațiile, dorința de a se dezvolta personal în această calificare, de a-și găsi un loc de muncă ulterior și de ce nu, de a-și deschide propria afacere în domeniu, a devenit una prioritară. 

- Cum se desfășoară aceste cursuri și cum s-ar putea explica atractivitatea pe care spuneți ca acestea au generat-o în rândul beneficiarilor? 

- În primul rând, organizatoric ne-am așezat foarte bine, clarificându-se din start drepturile și obligațiile cursanților prevăzute într-o convenție de participare, pe care fiecare dintre ei și-a însușit-o. Așa cum am afirmat anterior, am suspectat că interesul acestora, în prima fază, era explicat de subvenția prevăzută pentru fiecare dintre participanți la finalizarea cursului. Ulterior, și aici a fost o strategie care a ieșit puțin din tiparele curriculare ale cursului, am generat dezbateri care au așezat informațiile teoretice prevăzute în module, lângă posibilitatea și oportunitățile practice de a-ți folosi în mod concret certificatul de participare obținut și cunoștințele, în strategii personale de îmbunătățire a situației fiecăruia. Pe lângă elementele specifice meseriei, cursanții au participat cu interes la transferul de cunoștințe teoretice privind antreprenoriatul, managementul oricărei afaceri și mai mult de atât, s-a discutat despre exemple de bună practică în teritoriu, care dovedesc că se poate. Proiectul nostru încearcă să adauge o plus valoare față de proiectele POSDRU în general, prin faptul că în partea de sustenabilitate a acestuia, după terminarea cursurilor, cursanții vor rămâne în atenția noastră, li se va urmări traseul o perioadă de timp. Vor fi susținuți să-ți găsească un loc de muncă și chiar mai mult de atât. Se pune un accent deosebit pe identificarea unor oportunități ocupaționale, care ar putea fi abordate de cursanți prin mentorarea personalizată a acestora în procesul de inițiere a unor activități generatoare de venit. Sperăm să lăsăm una, doua, sau mai multe afaceri începute chiar din timpul cursului, care ulterior să se extindă și să se modernizeze. Sigur, la început nu ne gândim la lucruri spectaculoase. Dar structurarea unor întreprinderi de inserție din economia socială, constituirea unor parteneriate care să asocieze resursele de tot felul existente în zona cursanților, identificarea unor oportunități de finantare existente pe piață și alte intervenții asemănătoare, pentru care cursul creează condiții corespunzătoare, ar fi un foarte bun început. 

- Ce vă face să credeți că toate aceste aspecte se vor întâmpla în mod concret? 

- Se spune că ratezi 100% fiecare lovitură pe care nu ai dat-o. Estimările noastre și modul în care este prevăzut a se desfășura acest curs, obiectivele prevăzute și rezultatele așteptate, cel puțin teoretic, sunt concepute astfel încât să se ajungă la aceste rezultate. Lectorii selectați sunt foarte pricepuți și au înțeles încă de la început că nu au venit pentru a crea o relație de tip elev - profesor și că parcurgerea modulelor din suportul de curs este doar un indicator cantitativ. În relația de empatie și bună comunicare dintre lector și participant, care stă la baza calității desfășurării procesului de formare, încrederea și speranța cursanților, se cuantifică corespunzător și se măsoară prin nivelul de pregătire teoretică și practică dobândit. Trăim într-o lume reală și suntem conștienți cu toții că nu este un lucru simplu să-ți îndeplinești aceste deziderate. Majoritatea participanților se regăsesc în zona persoanelor aflate în risc de excluziune socială și economică, șomeri în căutarea unui loc de muncă sau vin din alte categorii vulnerabile. Oamenii aceștia, cu mare greutate achiesează la inițiative, care urmăresc un aspect simplu, dar până la urmă foarte complicat. Noi spunem că “îi ajutăm să se ajute singuri”. De aceea, asocierea oportunităților din cadrul acestui program cu furnizarea de informații si de exemple concrete de obținere a resurselor, întăresc speranța acestor oameni că poate a sosit momentul să facă un mic salt în evoluția lor personală. Vorbim acum mai mult despre “satul nostru” decât despre “satul meu” și despre “afacerea noastra”, decât despre “afacerea mea”. Este un progres, cel puțin în abordare. 

- Cum vedeți acest proiect în contextul programelor europene sau guvernamentale care urmăresc furnizarea de formare și calificare? 

- Urmărind stategiile europene pe care România și le-a însușit și le aplică, este lesne de înțeles că practic vorbim de o schemă logică pe care nu poți face altfel decât să o aplici. Statisticile arată, din păcate, că la nivel național numărul celor cuprinși în programe de asistență socială și de transferuri de la bugetul statului este îngrijorător de mare. Se pare că nu am ieșit din mentalitatea indusă de sistemul pe care nu demult l-am părăsit, mulți au rămas nostagici și așteaptă de la un stat al bunăstării generale, iluzoriu, să li se dea, să li se asigure, au dreptul, li se cuvine și multe altele asemănătoare. Încet, încet, au devenit captivi și greu sunt scoși din această stare. Legea venitului minim garantat încurajează și întreține această stare contraproductivă, care cronicizeaza fenomenul. Speranța, raza de lumină există, și ele trebuie valorificate corespunzător în sensul că prin bani europeni se poate debloca un mecanism care să reechilibreze în societatea noastră raportul între cei care produc și cei care se lasă asistați. Și nu vorbim aici despre persoanele care au problem de sănătate, dizabilități, handicapuri. Vorbim despre aceia care, cuprinși corespunzător într-un sistem coerent, ar putea să-și schimbe viața și mentalitatea. O schemă simplă, dar extrem de eficientă conține: - prima fază - școlarizarea, pregătirea, calificarea sau recalificarea prin folosirea banilor europeni. O alta fază se întâmplă în momentul dobândirii încrederii în forțele proprii, când de pe plaja numeroaselor oportunități de finanțare existente, poți să îți obții resurse. Poți da drumul unor inițiative generatoare de venit, chiar start-up, dar numai făcând dovada pregătirii și calificării necesare. Ulterior, responsabilitatea și seriozitatea gestionării acestor fonduri îți pot oferi perspectiva unei dezvoltări corespunzătoare. Nu este o treabă simplă și noi știm cu toții acest lucru. E nevoie însă să încerci, să începi, fiindcă o strategie națională în acest sens chiar există și un aspect foarte important, există și resurse. Proiectul se așează în acest context și încearcă pentru 1600 de persoane sa constituie trambulină de pe care sa se poată lansa în zona unui alt standard de viață propriu. Încercăm să creăm și sinergia necesară cu alte oportunități complementare. 

Vă dorim să reușiți! 

Ne dorim să reușim! 

Ionuț Udescu 
(sursa: ziarul Argument, Călărași și Gazeta de Lehliu)