Săptămânalul comunității economico-financiare din România a sărbătorit 25 de ani de când apare neîntrerupt din respect pentru profesie. Aniversarea a fost celebrată luni 29 iunie 2015 la Academia de Studii Economice, în sala Aula Magna și a fost urmată de un cocktail. La eveniment au participat o serie de personalități din lumea financiar- bancară, cadre didactice universitare cu specializare în economie, numeroși invitați. Aflați – de la început – în slujba economiei românești, ziariști de la Economistul au înțeles, încă de la primul număr, că perioada de tranziție de la un sistem economic la altul va fi o provocare extrem de puternică cu multe necunoscute pentru români, în primul rând pentru autoritățile tânărului stat democratic, dar și pentru actorii economici plasați, dintr-o dată, într-un alt fel de piață, într-o piață care tindea să devină liberă, complet diferită de cea a sistemului economiei de comandă, central planificată. La Mulți Ani Economistul!