Luni, 15 iunie 2015, de la ora 13.00, în localitatea Urlaţi, judeţul Prahova, a avut loc un eveniment de informare şi conştientizare a proiectului ”Satul meu, afacerea mea”, (ID 131046). Organizat de SC RGIC Consultanţă SRL, Partener 1 în cadrul proiectului, evenimentul face parte din Activitatea A2.2 - Campanii de creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor publice/private cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernarea teritorială. La întâlnire, moderată de dna. Otilia Manta, Responsabil proiect P1, a participat şi dl. Aurel Popescu, Preşedinte Rompan, Manager de Proiect, dl. Enzo Reali, Preşedinte EU Experts şi dl. Panos Gredis (reprezentant al European Public Law Organization (EPLO) la Bruxelles) experţi din partea EU Experts (Bruxelles, Belgia), partenerul transnaţional din proiect precum şi echipa de experţi ai RGIC Consultanţă. Printre invitaţi s-au numărat antreprenori din zonă, cadre didactice, reprezentanţi ai unor organizaţii şi asociaţii profesionale. Prin intervenţiile susţinute, dar şi prin discuţiile libere, a fost evidenţiat rolul proiectului ”Satul meu, afacerea mea”, ca dealtfel al tuturor proiectelor derulate în cadrul programului operaţional capital uman, pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului rural din România. Proiectul „Satul meu, afacerea mea!” este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional. Este un proiect multiregional, regiunile vizate fiind: Bucureşti Ilfov; Sud–Muntenia; Nord–Est; Nord–Vest; Centru si are durata de implementare de 18 luni. Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţă forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC.