Din 27 aprilie 2015 au început cursurile de formare profesională din cadrul proiectului ”Satul Meu, afacerea meu”. Acestea se desfăşoară în mai multe locaţii din mediul rural, în judeţul Prahova. Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC. Vor avea loc cursuri de calificare şi perfecţionare în meseriile de brutar, patiser şi lucrător comercial, la acestea adăugându-se şi competenţe antreprenoriale. Proiectul „Satul meu, afacerea mea!” este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional. Este un proiect multiregional, regiunile vizate fiind: Bucureşti Ilfov; Sud–Muntenia; Nord–Est; Nord–Vest; Centru si are durata de implementare de 18 luni.