Marţi, 31 martie 2015, ora 12.00, în sala ”Transilvania” din incinta RGIC Consultanţă a avut loc un eveniment de informare şi conştientizare a proiectului ”Satul meu, afacerea mea”, (ID 131046). Organizat de SC RGIC Consultanţă SRL, Partener 1 în cadrul proiectului, evenimentul face parte din Activitatea A2.2 - Campanii de creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor publice/private cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernarea teritorială. La întâlnirea, al cărei moderator a fost dna. Otilia Manta, Responsabil proiect P1, Administrator RGIC, au participat o echipă de experţi din partea Solicitantului, ROMPAN, condusă de dl. Aurel Popescu, Preşedinte Rompan, Manager de Proiect, împreună cu dl. Pavel Virgil, vicepreşedinte Rompan şi dna. Daniela Voica, Director Tehnic Rompan, dl Enzo Reali, Preşedinte EU Experts şi dl. Panos Gredis (reprezentant al European Public Law Organization (EPLO) la Bruxelles) experţi din partea EU Experts (Bruxelles, Belgia), partenerul transnaţional din proiect precum şi echipa de experţi ai RGIC Consultanţă. 

Printre invitaţi s-au numărat personalităţi ale lumii academice, universitare şi financiar bancare, reprezentanţi din partea OECD, ai Institutului de Economie Mondială, ai Academiei Române, ai unor organizaţii şi asociaţii profesionale şi ai unor institute de cercetare. De asemenea, au fost prezenţi şi invitaţi din străinătate - Prof. Alessandro Arioli, Rector la Sant Jhon International Universtity (Torino). Prin intervenţiile şi prezentările susţinute, dar şi prin discuţiile libere, a fost evidenţiat rolul proiectului ”Satul meu, afacerea mea”, ca dealtfel al tuturor proiectelor derulate în cadrul programului operaţional capital uman, pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului rural din România. Acest aspect reiese şi din declaraţiile câtorva din participanţii la acest eveniment: 

Dna. Otilia Manta, Administrator RGIC Consultanţă, Responsabil proiect P1: ”Evenimentul de azi, proiectul în cadrul căruia el a avut loc, nu sunt altceva decât o continuitate firească a strategiei pe care compania noastră - RGIC Consultanţă - o promovează şi o susţine ca prioritate, anume sprijinirea dezvoltării capitalului uman în mediul rural românesc, dezvoltare văzută şi abordată ca un instrument esenţial în sustenabilitatea spaţiului rural din ţara noastră.” Despre discuţiile avute în cadrul evenimentului au vorbit şi experţii transnaţionali din partea EU Experts. Astfel dl. Enzo Reali a ţinut să sublineieze că politica de sprijinire a capitalului uman din mediul rural prin derularea de cursuri de formare profesională în meserii nonagricole reprezintă o modalitate prin care acest spaţiu poate fi sprijinit pentru a-i asigura o dezvoltare durabilă. Dl. Panos Gredis a remarcat ”că evenimentul organizat de RGIC în cadrul acestui proiect a fost extrem de util şi de interesant atât prin prisma celor discutate, cât şi prin cea a participanţilor, a calităţii lor. Cei care au luat cuvântul au fost toţi personalităţi - din mediul academic, din institute de cercetare, din asociaţii profesionale, din domeniul financiar. În ce mă priveşte, prin prezentarea pe care am susţinut-o am vrut să transmit celor prezenţi un set de bune practici în ce priveşte sectorul start up din Grecia.” 
 
Prof. Alessandro Arioli: ”cred că a fost o excelentă ocazie prin care o sinergie de talente, competenţe şi roluri instituţionale au contribuit la crearea unei consultări multidisciplinare perfecte pentru noile scenarii cu care ne confruntăm - globalizarea, noul exerciţiu UE 2014-2020, integrarea cu pieţele emergente şi oportunităţile pieţelor de la graniţa estică a UE şi a celor vest asiatice. Astfel, această ocazie ne-a permis să ne întâlnim şi să împărtăşim noi tehnologii şi noi instrumente financiare folositoare şi perfect adaptabile, în scopul dezvoltării sustenabile a mediului rural din România”. 

Proiectul „Satul meu, afacerea mea!” este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional. Este un proiect multiregional, regiunile vizate fiind: Bucureşti Ilfov; Sud–Muntenia; Nord–Est; Nord–Vest; Centru si are durata de implementare de 18 luni. Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţă forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC.