Luni, 30 martie 2015, ora 14.00, la Dragăneşti Vlaşca, jud. Teleorman a avut loc un eveniment de informare şi conştientizare a proiectului ”Satul Meu, afacerea meu”. Organizat de SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL, Partener 1 în cadrul proiectului evenimentul face parte din Activitatea A2.2 - Campanii de creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor publice/private cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernarea teritorială. La întâlnire au participat 35 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai unor ONG, antreprenori local, parteneri sociali cu activitate în domeniul formării profesionale. 
 
Proiectul „Satul meu, afacerea mea!” este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional. Este un proiect multiregional, regiunile vizate fiind: Bucureşti Ilfov; Sud–Muntenia; Nord–Est; Nord–Vest; Centru si are durata de implementare de 18 luni. În urma implementării, vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: brutar, patiser, lucrător în comerţ. În cadrul proiectului participanţii cuprinşi în grupul ţintă vor urma cursuri de formare profesională continuă, după cum urmează: 504 persoane vor urma cursuri de calificare de nivelul 1; 180 de persoane vor urma cursuri de initiere TIC; 620 de persoane vor urma cursuri de antreprenoriat; 200 de persoane beneficia de consiliere privind infiintarea unei afaceri. 

Cei prezenţi la întâlnire au ţinut să sublinieze importanţa acestui proiect pentru dezvolatrea durabilă a mediului rural din judeţul Teleorman, mediu afectat de migraţia tinerilor, lipsa locurilor de muncă şi de fenomenul de îmbătrânire a satului.