SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL, Partener 1 în cadrul proiectului „Satul meu, afacerea mea!” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU/135/5.2/S/ID131046, Investeşte în oameni! a organizat vineri, 27 martie 2015, ora 11.00, la sala de conferinte "La Partid", Lehliu Gara, jud. Călăraşi un eveniment de informare şi conştientizare a proiectului. 

Evenimentul face parte din Activitatea A2.2 - Campanii de creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor publice/private cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernarea teritorială. La eveniment au participat 35 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai unor ONG, antreprenori, parteneri sociali cu activitate în domeniul formaării profesionale, reprezentanţi ai unor GAL din regiune. 
 
Proiectul “Satul meu, afacerea mea” este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 POSDRU/135/5.2/S/ID131046 Investeste in oameni. Prin proiect categorii de beneficiari din regiunile Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Centru şi Bucurest- Ilfov, şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane casnice sau întreţinute de alte persoane, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, şomeri tineri şi alte persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile, oportunităţi de formare profesională continuă. Aceştia au posibilităţi de formare prin intermediul cursurilor de calificare de nivelul I, cursurilor de inţiere TIC, cursurilor de antreprenoriat şi consiliere privind înfiinţarea unei afaceri proprii.