SC RGIC CONSULTANŢĂ SRL, Partener 1 în cadrul proiectului „Satul meu, afacerea mea!” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU/135/5.2/S/ID131046, Investeşte în oameni! a organizat joi, 26 martie 2015, ora 11.00, la Pensiunea Gabriel, Leţcaia, jud. Iaşi un eveniment de informare şi conştientizare a proiectului. 

Evenimentul face parte din Activitatea A2.2 - Campanii de creştere a conştientizării adresate persoanelor cu atribuţii de elaborare a politicilor, persoanelor din cadrul administraţiei publice, partenerilor sociali şi parteneriatelor publice/private cu atribuţii în elaborarea politicilor pe piaţa muncii şi guvernarea teritorială. La eveniment au participat 35 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai unor ONG, antreprenori, parteneri sociali cu activitate în domeniul formaării profesionale. 
 
Proiectul „Satul meu, afacerea mea!” este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN, in calitate de Solicitant si de partenerii: RGIC Consultanţă (P1); SIVECO Romania (P2); EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION (P3) – partener transnaţional. Este un proiect multiregional, regiunile vizate fiind: Bucureşti Ilfov; Sud–Muntenia; Nord–Est; Nord–Vest; Centru si are durata de implementare de 18 luni. Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţă forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC.