În luna ianuarie au avut loc mai multe acţiuni specifice activităţii de consiliere şi înregistrare grup ţintă precum şi celei de consiliere, activităţi ce se desfăşoară în cadrul proiectului ”SATUL MEU, AFACEREA MEA”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în OAMENI!”, implementat de Rompan, în calitate de Lider de parteneriat, alături de SC RGIC Consultanţă, Siveco şi EU Experts Asociation. S-au intreprins următoarele acţiuni: au fost întocmite materiale informative necesare în procesul de inregistrare a Grupului Ţintă; au fost întocmite dosare de înregistrare grup ţintă conform procedurii de selecţie în Regiunea Sud Muntenia (judeţul Călăraşi – 81 persoane; judeţul Dâmboviţa – 68 persoane; jud. Teleorman - 40 persoane; în Regiunea Nord Est (jud. Iaşi - 7 persoane); în Regiunea Nord-Vest (jud. Suceava – 1 persoană; Regiunea Nord-Vest (jud Maramureş – 85 persoane). De asemenea, tot în luna decembrie a fost elaborat un studi referitor la profilul socio-economico-profesional a regiunilor Centru şi Sud Muntenia, un ghid al antreprenorului bazat pe informaţiile socio economice din regiunile în cauză şi un ghid al Antreprenoriatul în regiunea Centru. Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţă forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC.