Programul strategic pentru sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă: Consultanţă în vederea accesării de fonduri europene (Măsura 141 PNDR) implementat în 2011 şi 2012 de consorţiul al cărui lider a fost RGIC Consultanţă srl a fost nominalizat la Premiile de comunicare 2014 PAC organizate de Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, intrând pe ”lista scurtă” pentru faza de evaluare finală. 

Proiectele câştigătoare vor fi prezentate la PAC Comunicare Networking Event pe 29 ianuarie 2015, la Bruxelles, eveniment la care sunt invitaţi să participe toţi participanţii ale căror proiecte au fost nominalizate pentru faza finală de preselecţie. 

În cadrul acestui proiect strategic SC RGIC Consultanţă SRL a fost lider de consorţiu în regiunile Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj), Centru (judeţele Alba, Braşov, Sibiu, Mureş, Covasna şi Harghita) şi Nord-Est (judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui). În aceste regiuni coordonarea şi implementarea proiectului a fost făcută de SC RGIC Consultanţă SRL, care a asigurat: managementul proiectului; gestionarea relaţiei cu autorităţile contractante; coordonarea reţelei de consultanţi, experţi-cheie şi experţi non-cheie, coordonarea a 180 de puncte de lucru înfiinţate în cele 18 judeţe.