În luna decembrie sunt în derulare sesiunile de informare, consiliere şi înregistrare grup ţintă (în judeţele Călăraşi, Neamţ, Maramureş, Dâmboviţa) precum şi cele de consiliere (în judeţele Călăraşi, Iaşi, Maramureş), activităţi ce se desfăşoară în cadrul proiectului ”SATUL MEU, AFACEREA MEA”, contract POSDRU/135/5.2/S/131046, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în OAMENI!”, implementat de Rompan, în calitate de Lider de parteneriat, alături de SC RGIC Consultanţă, Siveco şi EU Experts Asociation. Sesiunile de consiliere au început în luna noiembrie, în Regiunea Centru, în judeţul Alba, derulându-se în mai multe localităţi rurale din zonă. În cadrul activităţii de consiliere sunt furnizate o serie de servicii specializate fiecărui membru al grupului ţintă. Aceştia completează o serie de fişe individuale de consiliere rezultând astfel un profil socio-profesional. De asemenea, pe parcursul sesiunilor de consiliere, membrii grupului ţintă primesc un ghid practic cu tehnici de căutare a unui loc de muncă, acesta conţinând o serie de informaţii utile, cum ar fi: sfaturi pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă / tehnici de căutare a unui loc de muncă / cum se completează corect un CV / scrisoarea de intenţie / interviul / tehnici de negociere/ etc. 
 
Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţă forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1.500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC.