În aştepătarea lansărilor de licitaţii pentru fondurile europene alocate României în perioda 2014 - 2020, solicitanţii de fonduri trebuie să-şi elaboreze strategii adecvate atât finanţărilor prin fonduri europene, dar şi strategii realizate în strictă concordanţă cu programele naţionale finanţate de la bugetul de stat. 

În acest sens, e bine de ştiut că Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism DIMMMAT, a publicat proiectele de proceduri pentru programele naţionale, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul 2015 (primele 6 dintre aceste propuneri de proiecte sunt programe noi): 
- Propunere Proiect Procedura Microindustrializare ( program NOU), 
- Propunere Proiect Procedura Internaţionalizare (program NOU), 
- Propunere Proiect Procedura Inovare ( program NOU), 
- Propunere Proiect Procedura Economia Socială ( program NOU), 
- Propunere Proiect Procedura Rural (program NOU), 
- Propunere Proiect Procedura Branduri (program NOU), 
- Propunere Proiect Procedura Transfer ( program NOU), 
- Proiect Procedura Comerţ, 
- Proiect Procedura Femeia Manager, 
- Proiect Ghid Tineri, 
- Proiect Procedura Incubatoare, 
- Proiect Procedura Meşteşuguri, 
- Proiect Procedura START, 
- Proiect Procedura UNCTAD EMPRETEC