Marţi, 25 noimebrie 2014, dna Julia Margulies, Preşedinte Praxis Global Solutions din Rehovot, Israel şi dl. Bogdan Guţă, Director Marketing şi Comunicare RGIC au efectuat o vizită de lucru în comuna Săruleşti, judeţul Călăraşi. Obiectivul vizitei a fost prezentarea expertului israelian unui exemplu de best practice de incluziune socială, conform legislaţiei CE privind combaterea discriminării şi interzicerea oricărui fel de discriminare directă sau indirectă pe criterii de rasă sau origine etnică ori religie. Starea comunităţii de rromi căldărari şi modul cum a fost realizat cu succes un proiect de incluziune socială au fost prezentate de dl. Nicolae Ghedzira, Expert Dezvoltare Rurală la GAL Valea Mostiştei şi reprezentant RGIC pentru Regiunea Sud Muntenia. 
 
Pentru a cunoaşte cât mai veridic realitatea de la faţa locului, au fost vizitate câteva locuinţe din comunitate, urmată de o întâlnire la grădiniţa bilingvă româno - rroma din localiate, o premieră în România. Aici au fost prezenţi liderul rroma căldărari, educatori şi dl. Ghedzira care a prezentat proiectul de incluziune socială a membrilor comunităţii din localiatate. Expertul israelian a fost extrem de interesat de modul cum a fost implementat acest proiect, parte a unei strategii mai ample de incluziune socială, a discutat cu liderul comuntăţii, cu mai mulţi cetăţeni de etnie rroma fiind plăcut impresionată de ce a văzut la Săruleşti.