Marţi, 4 noiembrie 2014, la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" (A.S.A.S.) a avut loc semnarea Acordului de Parteneriat între ASAS şi Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC). Într-un cadru festiv, acordul a fost semnat de dna. Otilia Manta, Preşedinte/CEO RGIC şi dl. academician Gheorghe Sin, Preşedintele ASAS. Prin prezentul protocol se urmăreşte să se instituie o strânsă cooperare între RGIC cu partenerii săi şi ASAS cu structura sa de institute şi staţiuni de cercetare, care va avea ca scop transferul tehnologic rapid către exploataţiile agricole de profil şi crearea unui mediu de afaceri în domeniul agricol organizat şi performant, pentru o dezvoltare durabilă a spaţiului rural românesc. Un astfel de transfer tehnologic direct şi rapid va asigura premizele transformării agriculturii româneşti într-o agricultură modernă şi competitivă la nivelul cerinţelor Uniunii Europene. Ambii parteneri ai acestui protocol se obligă să coopereze fără rezerve, să se susţină reciproc şi să facă cunoscut tuturor factorilor de decizie şi organismelor guvernamentale şi nonguvernamentale, că în condiţiile crizei alimentare mondiale ce se prefigurează, învăţământul şi cercetarea sunt singurele forţe care poate oferi soluţii, iar serviciul de consultanţă este veriga de legătură între cercetare şi producători. 
 
Referitor la semanrea acestui protocol, Preşedintele ASAS, dl. academician Gheorghe Sin declara: ”Doresc să salut şi totodată să apreciez finalizarea şi semnarea de către ASAS şi RGIC a prezentului protocol care, în opinia noastră, va contribui substanţial la creşterea eficienţei actualei colaborări dintre RGIC şi ASAS. Aş remarca şi eforturile colegilor din ASAS şi RGIC care au participat la elaborarea şi finalizarea textului convenit. Instituţiile noastre au deja o tradiţie în ceea ce priveşte colaborarea comună atât cu parteneri români, cât şi din străinătate, valorificând astfel expertiza RGIC în acest domeniu. Am pus împreună bazele unor colaborări importante cu specialişti din SUA (Universitatea de Stat Dakota de Nord, Universitatea Marylad, Universitatea Michigan etc), Italia, Olanda (Universitatea din Wageningen), Israel, Moldova etc. Pe plan editorial, ASAS participă prin membrii săi la susţinerea activităţii revistei Agro Terra, atât în cadrul consiliului ştiinţific al revistei, cât şi prin articole de specialitate. S-au organizat dezbateri importante având ca temă rolul fermelor mici în agricultură, posibilitatea adaptării acestora la provocările induse de modificările climatice etc. Împreună am reuşit să contribuim la consolidarea relaţiilor deosebit de apropiate cu Republica Moldova, inclusiv prin recenta întâlnire de la ASAS cu ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Dl. Vasile BUMACOV. Sunt convins că împreună vom reuşi să punem în aplicare obiectivele ambiţioase ale acestui protocol, căruia îi doresc o viaţă cât mai lungă, în folosul nostru comun”. 

În opinia dnei. Otilia Manta, Preşedinte/CEO ”prin semnarea protocolului de colaborare cu ASAS, Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) îşi afirmă, încă o dată, opţiunea pentru sprijinirea procesului de dezvoltare a sectorului agricol românesc conform cu cerinţele pieţei internaţionale. Aceasta presupune nu doar agrotehnologii moderne şi competitive, ci şi valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare şi inovare, prin aplicarea acestora direct în teren, în sprijinul fermierului, indiferent că vorbim de culturi vegetale sau de ferme zootehnice. La acestea trebuie adăugat, bineînţeles, şi personalul calificat, pregătit să facă faţă exigenţelor pieţei. Sunt domenii în care ASAS excelează prin calitatea deosebită a specialiştilor săi, cercetătorii din reţeaua de institute de cercetare, precum şi profesorii universitari de la catedre. Trebuie să vedem lucrurile în perspectivă şi să avem o imagine de ansamblu - şi în acest sens vreau doar să amintesc de accentul extraordinar care se pune pe tot ce înseamnă cercetare şi inovare în noua structură a fondurilor europene pentru perioada 2014 - 2020 precum şi contextul Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP), acordul comercial pe care Statele Unite şi Uniunea Europeană îl negociază din această vară, probabil cel mai mare acord regional de comerţ liber din istorie. Parteneriatul ASAS -RGIC stabileşte astfel un dublu cadru: unul instituţional - în care se regăsesc mediul universitar, mediul de afaceri atât din spaţiul public, cât şi privat şi un altul - georgafic - ca arie de acoperire, prin partenerii RGIC din UE, Israel, Statele Unite, universităţi de prestigiu ca North Dakota State University, Maryland University, Universitatea din Wageningen, organizaţii şi organisme de afaceri ca North Dakota Trade Office, institute de cercetare, training şi management ca Galilee International Management Institute (GIMI) "