Joi, 16 octombrie 2014, Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) a organizat, la Sala Moldova din incinta sediului său, dezbaterea cu tema ”Ferma de tip familial - element fundamental în asigurarea securităţii alimentare şi dezvoltarea durabilă a spaţiului rural”. Evenimentul şi-a propus abordarea rolului şi locului fermei de tip familial în contextul societăţii contemporane şi s-a înscris, de asemenea, în cadrul mai larg al manifestărilor consacrate acestui subiect în anul 2014, an declarat de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) - Anul Internaţional al Fermei de Familie! 
 
La dezbatere au participat personalităţi marcante din mediul academic şi universitar din România precum şi reprezentanţi de seamă ai unor patronate şi asociaţii profesionale din sectorul agricol: prof. univ. dr. Ioan OANCEA, membru al Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Sişeşti", prof.univ.dr. ing. acad. Alexandru BOGDAN, Director al Centrului de Studii şi Cercetări pentru Biodiversitate "Acad. David Davidescu", dr. Petru Rareş, Preşedinte de Onoare Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri, prof. univ. dr. Ioan ALECU, Academia de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Sişeşti", prof.dr. Mihai NICOLESCU, Vicepreşedinte al Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Sişeşti", prof. univ. dr. Ioan JELEV, Academia de Știinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Sişeşti", Prof.univ.dr. Sergiu Sorin Chelmu, Secretar General, Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism, Ghe. Vlad, Preşedinte ECO Legume Vidra, Alexandru Jurconi, Preşedinte Pro AGRO, Dr. ing. Bogdan Ion Bazga, reprezentantul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură – FAO în România, Dr.Ștefan Mantea, Director Incubator pentru Tehnologii RGIC, dr.ing. Cristian Șonea - Preşedinte Federaţia Română de Zootehnie. 

Moderatorul dezbaterii, dna. Otilia Manta, Preşedinte/CEO Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă a prezentat în deschidere mesajul dlui. Vladimir Rakhmanin, Director General FAO, Reprezentant Regional pentru Europa şi Asia Centrală, adresat în exclusivitate participanţilor la dezbaterea RGIC. 

În intervenţiile participanţilor au fost prezentat rolul şi locul de care ar trebui să se bucure fermele de familie în socieatea noastră. În multe ţări dezvoltate, ferma familială este apreciată ca fiind unitatea de bază în agricultură şi cea care asigură continuitatea tradiţiilor spaţiului rural, deşi rolul ecomomic, ecologic şi social al acestor entităţi este in evoluţie, fiind strâns corelat, în principal, cu dezvoltarea tehnologică a ramurilor agricole şi în general, cu evoluţia societăţii. 

În acest sens, dna. Otilia Manta declara: ”Odată cu aderarea României la UE în 2007, Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC) a militat activ pentru dezvoltarea şi integrarea fermelor mici, implicarea majoră constând în elaborarea şi depunerea a peste 15.000 proiecte pentru fermele de semisubzistenţă. Trecerea acestora în categoria de ferme familiale reprezintă o provocare pentru noi toţi. Prin implicarea directă pe care o avem în acest sens, credem că în perioada 2014 - 2020 aceste ferme vor fi integrate pe piaţa comună europeană prin soluţii şi măsuri care vizează servicii de consultanţă, asistenţă tehnică, tehnologii prietenoase cu mediul, inovare şi microfinanţare”. 
În urma discuţiilor avute pe marginea acestui subiect - fermele de tip familial în România - au rezultat mai multe idei şi direcţii de acţiune dar şi propuneri concrete privind aceste ferme. Sunt soluţii adaptate specificului fermierului şi agriculturii noastre venite din partea unor specialişti de prestigiu ce se vor regăsi, de altfel, şi în cadrul unei rezoluţii ce va fi înaintată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale spre consultare. Nu trebuie să uităm că soarta fermelor de familie trebuie să ne procupe pe noi toţi! 

”Rolul şi locul fermei familiale în societatea contemporană 
Vladimir Rakhmanin, Director General FAO, 
Reprezentant Regional pentru Europa şi Asia Centrală, 

Doamnelor şi domnilor, 
Datorită atribuţiilor mele, care se referă la Ziua Mondială a Alimentaţiei, din păcate, nu pot fi prezent la această conferinţă, dar permiteţi-mi să împărtăşesc câteva gânduri cu dumneavoastră. Acum câteva luni, România a găzduit cu succes Conferinţa Regională FAO pentru Europa, unde s-a ajuns la concluzia că viitorul agriculturii şi al securităţii alimentare în Europa şi Asia Centrală cade în mare parte pe umerii fermelor de familie. Acestea reprezintă piatra de temelie a securităţii alimentare la nivel mondial şi sunt garanţia pentru un viitor durabil şi eliberat de spectrul foametei. În Europa fermele de familie gestionează 63% din suprafaţă agricolă şi garantează agro-biodiversitatea solurilor, apelor şi pădurilor - resurse de care generaţiile viitoare vor avea nevoie pentru a supravieţui. În ciuda diferenţelor existente între ţările din Europa, există probleme care sunt comune pentru noi toţi, cum ar fi provocările de consolidarea durabilă a fermelor familiale şi a producţiei lor. Prin celebrarea 

Anului Internaţional al Fermei de Familie, România este parte dintr-o amplă mişcare internaţională de recunoaştere a valorilor economice, de mediu şi culturale ale fermei familiale. Dezbaterea de astăzi oferă o oportunitate de a aborda provocările cu care fermele de familie româneşti se confruntă în fiecare zi. România a luat deja măsuri clare şi concrete pentru a sprijini cei aproximativ 700.000 de mici proprietari agricoli. Dar mai există întotdeauna multe de făcut: 
• Sprijinirea şi revigorarea agriculturii la scară mică necesită o platformă cuprinzătoare de iniţiative politice şi de dezvoltare care să fie adaptate la nevoile unice şi diverse ale fermierilor cu ferme de familie; 
• Pentru a păstra tradiţia de lungă durată a agriculturii de tip familial sunt necesare politici favorabile şi reglementări pentru mediul ambiant; 
• Îmbunătăţirea accesului la terenuri, apă, pieţe şi credite - precum şi o legislaţie referitoare la proprietate şi la utilizarea standardizată a terenului - creează o bază solidă pentru productivitate, un teren solid pe care agricultorii pot şi vor investi în viitorul fermelor lor; 
• Investiţiile publice în infrastructura rurală, în servicii publice, formare profesională şi educaţie pot oferi micilor fermieri ajutorul de care au nevoie pentru a fi competitivi într-o piaţă din ce în ce mai globalizată; 
• Încurajarea femeilor şi tinerilor de a participa în agricultură va garanta viabilitatea pe termen lung a agriculturii familiale. 

Cred că beneficiile unui astfel de program de dezvoltare rurală va fi evident aici, în România, şi evenimentul de astăzi reprezintă, de asemenea, un pas înainte în acest proces. Astăzi, când sărbătorim Ziua Mondială a Alimentaţiei, FAO a lansat raportul său anual “The State of Food and Agriculture”, care abordează şi tema inovării în agricultura de tip familial - o cale mai promiţătoare în vederea atingerii obiectivului de a avea o lume mai bine hrănită şi mai sigură din punct de vedere alimentar. FAO şi, în special Biroul Regional pentru Europa şi Asia Centrală, aşteaptă cu interes să continue cooperarea strânsă cu România. În final, permiteţi-mi să vă doresc o discuţie fructuoasă şi de succes astăzi. Vă mulţumesc tuturor pentru atenţia acordată.”