În această perioadă se află în derulare campaniile de informare şi selectare a grupului ţintă, activitate ce se desfăşoară în cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 POSDRU/135/5.2/S/135486 Investeşte în oameni! implementat de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA) în calitate de Lider de parteneriat, alături de partenerii în proiect : Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi 2. Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL (P2). 

Este un proiect multiregional (Nord - Est; Sud - Est; Sud - Muntenia; Nord - Vest; Vest; Centru; Bucureşti - Ilfov), durata de implementare fiind de 17 luni. În cadrul acestuia vor fi transmise participanţilor - 312 de persoane selectate din Grupul Țintă - competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC), Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unei reţele unitare, integrate, funcţionale şi sustenabile de microîntreprinderi specializate în microcreditare la nivel de comune – poli antreprenoriali de ocupare pentru persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, manageri şi angajaţi din mediul rural. Reţeaua va fi creată în etape ale unui program integrat, începând cu derularea unor programe de formare profesională de tip specializare.