S.C. RGIC Consultanţă S.R.L., în calitate de Partener 1, participă la implementarea proiectului strategic „Satul meu, afacerea mea!”, contract de finanţare: POSDRU/135/5.2/S/131046. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!, se derulează pe o perioadă de 18 luni şi este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase ROMPAN, în calitate de Solicitant, RGIC Consultanţă, SIVECO Romania SA şi EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION, parteneri în proiect. Conform acordului de parteneriat, în cadrul proiectului strategic „Satul meu, afacerea mea!”, RGIC Consultanţă este implicată în derularea mai multor activităţi: 
A1. Activităţi de management; 
A1.1 Implementare, monitorizare, raportare, evaluare; 
A1.2 Achiziţii; 
A2. Informare şi publicitate; 
A2.1 Conferinţa de lansare; 
A2.2 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de conştientizare şi informare; 
A2.3 Realizarea Website-ul proiectului; 
A2.3.1 Definire conceptuală; 
A2.3.3 Actualizare pagini website; 
A2.3.4 Întreţinerea website-ului proiectului; 
A2.4 Conferinţa de încheiere; A3 Informare, înregistrare, consiliere vocaţională a grupului ţintă privind desfăşurarea programelor de formare, măsurile active de ocupare, oferta locurilor de muncă, etc; A4 Activitate de consiliere/ orientare/ mediere profesională; A5 Dezvoltare portal educaţional şi digitizare conţinut; A5.2 Dezvoltarea conţinutului educaţional aferent PORTAL de furnizare a cursurilor de formare prin intermediul instrumentelor moderne bazate pe instrumente TIC; A6 Organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile; A6.1 Acreditarea/autorizarea programelor de formare, adaptarea curriculei de curs la specificul grupului ţintă; A6.2 Desfăşurarea programelor de formare - cursuri calificare; A6.3 Desfăşurarea programelor de formare cursuri perfecţionare şi specializare; A6.5 Certificare, diseminare şi raportare formare 

Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC. Regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul sunt: Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru. 

Grupul ţintă propus în cadrul proiectului este format în total din 1500 de persoane din mediul rural, regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru. Dintre aceştia un număr de 504 persoane vor urma cursuri de calificare de nivelul 1 în meseriile de brutar, brutar-patiser, cofetar şi bucătar, 180 de persoane vor urma cursuri de iniţiere TIC, 620 de persoane vor urma cursuri de antreprenoriat şi 200 de persoane vor beneficia de consiliere privind înfiinţarea unei afaceri.