Proiectul „Dezvoltare durabilă în comunitaţi rurale”, Regiunea Nord – Est, (ID: 89660), Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a fost implementat de Romair Consulting SRL, în colaborare cu doi parteneri naţionali: Asociaţia de Iniţiativă Locală Roman 2002 şi S.C. RGIC Consultanţă S.R.L. Proiectul a înregistrat cateva reuşite care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din Nord Estul Romaniei. Obiectivul principal al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din comunităţi rurale din Regiunea Nord–Est, prin atragere şi integrare pe piaţa muncii în activităţi non-agricole şi prin educaţie, consiliere şi asistenţă antreprenorială a şomerilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă. Partenerul RGIC Consultanţă a fost implicat in activitatea A8: Consiliere şi asistenţă pentru deschiderea unei afaceri în mediul rural, în cadrul acesteia peste 500 persoane au fost consiliate pentru deschiderea unei afaceri în mediul rural. Au avut astfel loc sesiuni de consiliere în judeţul Iaşi (comunele Andrieşeni, Vlădeni, Golăieşti, Dagâţa, Tansa, Şcheia, Prisăcani, Ţigănaşi, Gorban, Probota, Mădîrjac, Şipote, Focuri, Brăteşti, Costuleni, Dobrovăţ, Balş, Răchiţeni, Răducăneni, Cozmeşti), judetul Neamţ (Tămăşeni, Sagna, Războieni, Alexandru cel Bun, Boteşti, Pângăraţi, Dragomireşti) şi judeţul Suceava (Simnicea, Ipoteşti). Sesiunile de asistenţă au avut loc în aceleaşi trei judeţe, Neamţ, Iaşi şi Suceava.upul ţintă propus în cadrul proiectului este format în total din 1500 de persoane din mediul rural, regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru. Dintre aceştia un număr de 504 persoane vor urma cursuri de calificare de nivelul 1 în meseriile de brutar, brutar-patiser, cofetar şi bucătar, 180 de persoane vor urma cursuri de iniţiere TIC, 620 de persoane vor urma cursuri de antreprenoriat şi 200 de persoane vor beneficia de consiliere privind înfiinţarea unei afaceri.