S.C. RGIC Consultanţă S.R.L., în calitate de Partener 1, participă la implementarea proiectului strategic „Satul meu, afacerea mea!”, contract de finanţare: POSDRU/135/5.2/S/131046. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!, se derulează pe o perioadă de 18 luni şi este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase ROMPAN, în calitate de Solicitant, RGIC Consultanţă, SIVECO Romania SA şi EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION, parteneri în proiect. 

S.C. RGIC Consultanţă S.R.L este specializată în servicii de consultanţă, având ca principal obiectiv sprijinirea iniţiativelor publice şi private prin oferirea unui pachet de servicii integrat, asigurând soluţii profesionale optime la elaborarea, implementarea şi supervizarea proiectelor aferente fondurilor europene. Oferta de servicii este sincronizată cu criteriile de eligibilitate aferente programelor de finanţare, cum ar fi: FEADR, POS CCE, POR şi POS-DRU. Cu o experienţă din anul 2004 în managementul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile (Europene si Banca Mondiala), SC RGIC Consultanţă a derulat proiecte ce reprezintă produse complexe, realizarea acestora constituind un proces interdisciplinar ce presupune profesionalism, etică, experienţă în sectorul de activitate respectiv. Fiecare etapă sau componentă a produsului proiect a fost realizată prin aportul specialiştilor din cadrul organizaţiei. 

Conform acordului de parteneriat, în cadrul proiectului strategic „Satul meu, afacerea mea!”, RGIC Consultanţă este implicată în derularea mai multor activităţi: A1. Activităţi de management; A1.1 Implementare, monitorizare, raportare, evaluare; A1.2 Achiziţii; A2. Informare şi publicitate; A2.1 Conferinţa de lansare; A2.2 Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de conştientizare şi informare; A2.3 Realizarea Website-ul proiectului; A2.3.1 Definire conceptuală; A2.3.3 Actualizare pagini website; A2.3.4 Întreţinerea website-ului proiectului; A2.4 Conferinţa de încheiere; A3 Informare, înregistrare, consiliere vocaţională a grupului ţintă privind desfăşurarea programelor de formare, măsurile active de ocupare, oferta locurilor de muncă, etc; A4 Activitate de consiliere/ orientare/ mediere profesională; A5 Dezvoltare portal educaţional şi digitizare conţinut; A5.2 Dezvoltarea conţinutului educaţional aferent PORTAL de furnizare a cursurilor de formare prin intermediul instrumentelor moderne bazate pe instrumente TIC; A6 Organizarea de cursuri de calificare/recalificare pentru creşterea şi dezvoltarea aptitudinilor şi calificărilor grupurilor vulnerabile; A6.1 Acreditarea/autorizarea programelor de formare, adaptarea curriculei de curs la specificul grupului ţintă; A6.2 Desfăşurarea programelor de formare - cursuri calificare; A6.3 Desfăşurarea programelor de formare cursuri perfecţionare şi specializare; A6.5 Certificare, diseminare şi raportare formare 

Despre acest proiect, Doamna Otilia Manta, Administrator RGIC Consultanţă şi Responsabil proiect, din partea RGIC Consultanţă (P1), declara: "Resursa umană înalt calificată reprezintă cheia strategică de dezvoltare sustenabilă şi durabilă a mediului rural românesc. Experienţa pe care RGIC o are atât ca solicitant, cât şi ca partener în implementarea proiectelor co-finanţate prin FSE sperăm să fie de folos şi la derularea, alături de partenerii noştri, cu succes a acestui proiect."