Vineri, 9 mai 2014, la Casa Academiei Române a avut loc seminarul ştiinţific Semnificaţii ale zilei de 9 mai în relaţie cu oportunuităţi de dezvoltare bioeconomică, dedicat aniversărilor internaţionale şi naţionale ale zilei de 9 mai. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” din Cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C.Kiriţescu” al Academiei Române. În deschiderea seminarului au fost rostite mesaje de salut adresate publicului prezent şi organizatorilor. Unul din aceste mesaje a fost rostit, de la prezidiul adunării, de către Doamna Otilia Manta, Preşedinte/CEO Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă (RGIC), care a subliniat rolul dezvoltării bioeconomice în contextul previziunilor potrivit cărora populaţia de pe glob va atinge aproape 9 miliarde în anul 2050, în condiţiile limitării drastice a resurselor naturale. Doamna Manta a amintit, în acest sens, de preocupările la nivel european pentru acest domeniu: „cum este bine ştiut, Comisia Europeană a adoptat strategia Inovarea in scopul creşterii durabile: o bioeconomie pentru Europa ce vizează tranziţia economiei europene către o utilizare mai importantă şi mai durabilă a resurselor regenerabile. Aceasta denotă, cum spuneam, interesul major pentru acest domeniu, cel al bioeconomiei.” 
 
La finalul seminarului a avut loc şi o dezbatere - masă rotundă cu tema „Proiect de consens naţional, strategic, prioritar şi inovator pentru dezvoltarea bioeconomică industrială şi agroalimentară a României europene şi euroatlantice, în contextul globalizant al deficitului cronic de hrană al omenirii”.