S.C. RGIC Consultanţă S.R.L., în calitate de Partener 1, anunţă începerea implementării proiectului strategic „Satul meu, afacerea mea!”, contract de finanţare: POSDRU/135/5.2/S/131046. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!, se derulează pe o perioadă de 18 luni şi este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase ROMPAN, în calitate de Solicitant, RGIC Consultanţă, SIVECO Romania SA şi EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION, parteneri în proiect. 

Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC. Regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul sunt: Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru. 

Grupul ţintă propus în cadrul proiectului este format în total din 1500 de persoane din mediul rural, regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru. Dintre aceştia un număr de 504 persoane vor urma cursuri de calificare de nivelul 1 în meseriile de brutar, brutar-patiser, cofetar şi bucătar, 180 de persoane vor urma cursuri de iniţiere TIC, 620 de persoane vor urma cursuri de antreprenoriat şi 200 de persoane vor beneficia de consiliere privind înfiinţarea unei afaceri. 

Despre acest proiect, Doamna Otilia Manta, Coordonator proiect, din partea RGIC Consultanţă (P1), declara: "Resursa umană înalt calificată, reprezintă cheia strategică de dezvoltare sustenabilă şi durabilă a mediului rural românesc". 

În urma implementării, proiectul va contribui semnificativ, direct şi indirect la atragerea şi menţinerea cât mai multor persoane pe piaţa muncii în vederea obţinerii unei rate cât mai mare de ocupare, cu accent special pe categoria şomerilor, la reducerea somajului de lungă durată prin acţiuni preventive şi corective prin îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a şomerilor şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă, dar şi la creşterea nivelului economic atât al zonelor de implementare, cât şi al fiecărei persoane care se angajează în activităţi de antreprenoriat.