Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA), în calitate de Solicitant, anunţă începerea implementării proiectului strategic „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”!, contract de finanţare: POSDRU/135/5.2/S/135486. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!, se derulează pe o perioadă de 17 luni şi este implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de Solicitant, Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL, parteneri în proiect. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unei reţele de microîntreprinderi specializate în microcreditare la nivel de comune – poli antreprenoriali de ocupare pentru persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri, manageri şi angajaţi din mediul rural. Reţeaua va fi creată în etape ale unui program, începând cu derularea unor cursuri de formare profesională de tip specializare. 

Grupul ţintă propus în cadrul proiectului este format în total din 1680 persoane din mediul rural, regiunile Nord - Est; Sud - Est; Sud Muntenia; Nord - Vest; Vest; Centru din care un număr de 312 vor fi participanţi la programe de formare profesională pentru ocupaţiile următoare: Analist credite (AC); Administrator de Risc (AR); Intermediar în Activitatea Financiară Comercială (IAFC). Toţi cei 312 de cursanţi vor beneficia şi de programe de Competenţe Antreprenoriale (CA). 

Despre acest proiect, Doamna Otilia Manta, Manager Proiect declara: "Resursa umană, cea financiară şi cea investiţională integrate reprezintă cheia strategică de dezvoltare sustenabilă şi durabilă a mediului rural românesc". Vorbind despre reţeaua de microîntreprinderi, Dl. Petru Rareş, Specialist Microfinanţare spunea ca este o "reţea funcţională pentru dezvoltarea fluxurilor financiare de sprijin a incluziunii sociale în mediul rural românesc". 

În urma implementării, proiectul va contribui semnificativ, direct şi indirect prin efectul de multiplicare, la dezvoltarea oportunităţilor de ocupare în mediul rural!