Marţi, 10 decembrie 2013, la Roman a avut loc conferinţa de încheiere a proiectului „Dezvoltare durabilă în comunitaţi rurale”, Regiunea Nord – Est, (ID: 89660), Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat de Romair Consulting SRL, în colaborare cu doi parteneri naţionali: Asociaţia de Iniţiativă Locală Roman 2002 şi S.C. RGIC Consultanţă S.R.L. a înregistrat cateva reuşite care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din Nord Estul Romaniei. Obiectivul principal al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din comunităţi rurale din Regiunea Nord–Est, prin atragere şi integrare pe piaţa muncii în activităţi non-agricole şi prin educaţie, consiliere şi asistenţă antreprenorială a şomerilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă. 

Doamna Otilia Manta, responsabil implementare, Partener RGIC Consultanţă declara: Putem afirma că am reuşit să respectăm graficul de implementare şi să atingem toţi indicatorii fără impedimente majore. Astfel, în cadrul proiectului, derulat pe o perioadă de 20 de luni, s-a urmărit conştientizarea de către grupul ţintă a trei concepte cheie şi a implicaţiilor acestora asupra comunităţilor din care fac parte: cultura antreprenorială; iniţiere în activităţi economice cu profil non - agricol; dezvoltare durabilă. Grupul ţintă vizat de proiect a fost format din 1000 de persoane fără loc de muncă din mediul rural, (şomeri de lungă durată; tineri şomeri; persoane ocupate în agricultura de subzistenţă). Vreau să mulţumesc partenerilor din proiect, experţilor, cursanţilor, tuturor celor care au contribuit la implementarea cu succes a proiectului. Ştim că efortul depus a fost mare, dar şi rezultatele sunt pe măsură, astfel încât am convingerea că putem spune, fără să greşim, că şi noi am contribuit la dezvoltarea durabila a mediului rural din Nord Estul ţării, prin îmbunătăţirea calităţii resursei umane din aceasta regiune. 
 
Prezent la conferinţa de încheiere, domnul Mirel Toma, expert consiliere RGIC Consultanţă a declarat: În cele nouă luni în care s-au desfăşurat sesiunile de informare, consiliere şi asistenţă tehnică individuală, echipa de experti RGIC Consultanţă a urmarit permanent valorificarea potentialului uman, îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor persoanelor din mediul rural în vederea dezvoltării comunităţilor rurale din Nord Estul ţării şi asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a acestora prin promovarea culturii antreprenoriale şi asistarea în demararea de afaceri sau activităţi independente în mediul rural. 

Partenerul RGIC Consultanţă a fost implicat in activitatea A8: Consiliere şi asistenţă pentru deschiderea unei afaceri în mediul rural, în cadrul acesteia peste 500 persoane au fost consiliate pentru deschiderea unei afaceri în mediul rural. Au avut astfel loc sesiuni de consiliere în judeţul Iaşi (comunele Andrieşeni, Vlădeni, Golăieşti, Dagâţa, Tansa, Şcheia, Prisăcani, Ţigănaşi, Gorban, Probota, Mădîrjac, Şipote, Focuri, Brăteşti, Costuleni, Dobrovăţ, Balş, Răchiţeni, Răducăneni, Cozmeşti), judetul Neamţ (Tămăşeni, Sagna, Războieni, Alexandru cel Bun, Boteşti, Pângăraţi, Dragomireşti) şi judeţul Suceava (Simnicea, Ipoteşti). Sesiunile de asistenţă au avut loc în aceleaşi trei judeţe, Neamţ, Iaşi şi Suceava.