Vineri, 26 iulie, la Vălenii de Munte (jud. Prahova) a avut loc un seminar despre rolul şi scopul antreprenoriatului în mediul rural. La manifestare, desfăşurată într-un cadru destins, informal, au participat reprezentanţi ai unor asociaţii profesionale din regiune, ai unor organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul sprijinirii tinerilor în accesul pe piaţa muncii şi, bineînţeles, localnici. Cum este bine ştiut, o economie de piaţă funcţională are la bază micile afaceri, acestea contribuind esenţial la realizarea obiectivelor de bază ce stau în faţa oricărei societăţi: creşterea economică, competitivitatea, schimbările în structura economică şi ocuparea forţei de muncă. Afacerile mici reprezintă forma de bază a activităţii de antreprenoriat, constituind componenta numeric preponderentă. De asemenea, micile afaceri contribuie la ameliorarea situaţiei economice şi stimulează creşterea economică pe o cale relativ mai adecvată. Crearea întreprinderilor mici condiţionează formarea noilor locuri de muncă, ce asigură cu venituri deţinătorii acestora. Aceasta aduce implicit şi venituri Statului (prin sistemul de impozitare), care pot fi repartizate ulterior celorlalţi membri ai societăţii. O contribuţie esenţială aduc micile afaceri la diversificarea produselor şi serviciilor, creşterea calităţii lor şi, ca rezultat, este satisfăcută cererea consumatorilor. Un rol important le revine întreprinderilor mici şi în procesul inovaţional. Afacerile mici îşi concentrează tot potenţialul lor creativ şi material asupra elaborării unei sau două inovaţii. Aceasta face ca procesul inovaţional într-o afacere mică să fie mai productiv în comparaţie cu cel de la întreprinderea mare. Un alt moment important este climatul favorabil de creativitate din întreprinderile mici, care se caracterizează prin stimularea iniţiativei, cointeresarea materială şi morală a fiecărui lucrător în găsirea unor soluţii cît mai ieftine şi eficiente de muncă, valorificarea rapidă a ideilor aplicabile. 

Prezentă la acest eveniment, dra. Simona Stan, Director Resurse Umane la SC RGIC Consultanţă a declarat: "Scopul seminarului a fost de a promova cultura antreprenorială în mediul rural din judeţul Prahova în vederea absorbţiei forţei de muncă şi a posibilităţilor de incluziune socială pentru persoanele din mediul rural. Printre tematicile abordate în cadrul seminarului au fost exemplele de succes în antreprenoriatul din mediul rural precum şi oportunităţile existente pentru deschiderea unei afaceri. Cu acest prilej, aş vrea să anunţ şi lansarea programului de formare profesională pentru competenţe antreprenoriale organizat de RGIC Consultanţă, furnizor autorizat de formare profesională".