La sediul RGIC Consultanţă a avut loc o dezbatere referitoare la parteneriatele pentru inovare. La întâlnire, moderată de dr. Ștefan Mantea, Director Reţea Teritorială RGIC, au participat reprezentanţi din mediul academic şi universitar, cu activate în sectorul CD. Parteneriatele europene pentru inovare abordează sub o nouă formă întregul lanţ de cercetare - dezvoltare - inovare, reunind părţile interesate din sectorul public şi privat de peste frontiere şi din diferite sectoare cu scopul de a accelera asimilarea inovării. Parteneriatul european pentru inovare este un concept nou care a fost introdus în Strategia Europa 2020 prin iniţiativa „O Uniune a inovării”. Scopul urmărit este de a aborda punctele slabe, blocajele şi obstacolele cu care se confruntă sistemul european de cercetare şi inovare şi care împiedică sau încetinesc dezvoltarea şi introducerea pe piaţă a ideilor bune. Printre aceste probleme se numară insuficienţa investiţiilor, reglementările neactualizate, lipsa de standarde şi fragmentarea pieţelor. Fiecare parteneriat este condus de un grup de coordonare prezidat de comisarul european sau de comisarii europeni responsabili de domeniul sau domeniile de politică în cauză. Acestora li se alătură reprezentanţi ai statelor membre (miniştri), parlamentari, lideri din industrie, cercetători, membri ai societăţii civile şi alte părţi interesate importante. Parteneriatele europene pentru inovare identifică măsurile care trebuie adoptate. Referitor la parteneriatele pentru inovare destinate agriculturii, dl. dr Ștefan Mantea a subliniat rolul activităţii de cercetare dezvoltare, insistând pe problemele cu care se confrunta fermierii, asociaţiile profesionale din agricultură şi modalităţile prin care aceste probleme îşi pot găsi rezolvarea în planurile de cercetare ale institutelor de cercetare.