În această perioadă sunt în derulare sesiunile de consiliere în antreprenoriat, activitate ce se desfăşoară în cadrul proiectului "Dezvoltare durabilă în comunităţi rurale”, contract POSDRU 110/5.2/G/89660, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în OAMENI!”, implementat de SC Romair Consulting SRL, în calitate de Lider de parteneriat, alături de Asociaţia de Iniţiativă Locală Roman 2002 şi SC RGIC Consultanţă SRL. Sesiunile de consiliere au început în luna aprilie, în Regiunea NordEst, sub coordonarea experţilor SC RGIC Consultanţă, Partener 2 în cadrul proiectului şi se derulează în mai multe localităţi rurale din Regiune Nord EST. În cadrul activităţii de consiliere în antreprenoriat sunt furnizate o serie de servicii de specializate de consultanţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, constând în: servicii de management, servicii de finanţare, servicii juridice, servicii de mareketing. 

Referitor la aceste sesiuni de consiliere, dna. Otilia MANTA, Responsabil Implementare, Partener SC RGIC Consultanţă declara că: "Importanţa antreprenoriatului în mediul rural este demonstrată de o serie de studii recent desfăşurate. Spre exemplu, rezultatele unui astfel de studiu privind influenţa antreprenoriatului asupra dezvoltării economice locale arată că în lipsa unor modele de urmat în domeniul antreprenoriatului, agenţii economici nu au forţa necesară pentru a lua deciziile de care este nevoie pentru a deveni întreprinzător. În acest context, este evident faptul că dezvoltarea durabilă a comunităţii rurale depinde în mare măsură de dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în aceste comunităţi. Prin sesiunile de consiliere în antreprenoriat derulate în Regiunea Nord EST încercăm să transmitem şi acest aspect al importanţei antreprenoriatului pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii rurale" 

Proiectul "Dezvoltare durabilă în comunităţi rurale”, are ca scop îmbuntăţirea calităţii resurselor umane din Regiunea de Nord Est prin atragere şi facilitare a integrării pe piaţa muncii a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, şomerilor tineri şi adulţi de lungă şi scurtă durată şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă.