Miercuri, 17 aprilie 2013, la sediul Fundaţiei Româno-Americană (RAF) a avut loc dezbaterea ”O creditare mai echitabilă a fermelor mici şi mijlocii din România. Posibile soluţii pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020”, organizată de Centrul Român de Politici Europene (CRPE) şi Fundaţia Româno-Americană (RAF). 

După cum este bine cunoscut, creditarea producătorilor mici şi mijlocii în România reprezintă unul dintre aspectele stringente ce trebuie abordate în definirea perspectivelor de dezvoltare ale agriculturii româneşti pentru următorul cadru financial multianual al Uniunii Europene. Datele arată că sectorul bancar nu reuşeşte să acopere nevoia de capital a acestei categorii majoritare în agricultura din România, pentru care accesul la credite cu dobânzi competitive este esenţial pentru a ieşi din cercul vicios al subdezvoltării. 

Prezentă la dezbatere, Dna. Otilia Manta, Preşedinte/CEO Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă IFN (RGIC) aprecia că : "Microcreditarea firmelor mici şi mijlocii reprezintă un real motor de creştere al mediului rural şi, în acelaş timp, un pilon de susţinere a programului de absorbţie a finanţărilor derulate în cadrul PNDR. Microcreditarea se poate face prin instituţiile bancare şi non-bancare din România". De asemenea, dna Manta a subliniat faptul că din 2014 fermele de semisubzistenţă vor beneficia de un sprijin de 15.000 euro/patru ani, 100 % grant, ceea ce reprezintă o creştere faţă de perioada 2007-2013, când suma primită de fermieri a fost de 7.500 euro/cinci ani.