Joi, 24 ianuarie, la Eşelniţa, judeţul Mehedinţi, a avut loc examenul de absolvire pentru cele două grupe de cursanţi absolvenţi ai cursului de calificare pentru meseria de ospătar. Cursurile de calificare profesională în meseriile de administrator pensiune şi bucătar în judeţul Mehedinţi s-au finalizat cu examenele de absolvire care au avut loc pe data de 28 ianuarie 2013 la pensiunea Steaua Dunării din Eşelniţa, toţi cursanţii - administratori de pensiune,ospătari, bucătari - absolvind cu brio examenele atât proba scrisă, cât şi cea orală. Tot luni, 28 ianuarie 2013, la Hotel Silvia din Sinaia a avut loc examenul de absolvire al participanţilor la cursul de calificare profesională în meseria de bucătar din judeţul Prahova. Cursurile fac parte dintr-un amplu program de formare profesională derulat în cadrul proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620). La acest curs au participat 18 persoane din mediul rural din regiunea Sud-Muntenia. Toate cele 18 persoane înscrise au promovat examenul, care a constat într-un test-grilă de specialitate şi o probă practică, în care li s-a cerut să realizeze câte două preparate culinare. Cursul s-a desfăşurat în perioada 17 septembrie 2012 – 25 ianuarie 2013 şi a însumant 720 de ore: 240 de ore de pregătire teoretică şi 480 de ore de instruire practică în cadrul mai multor pensiuni turistice din Prahova. Curricula a inclus teme precum: tehnologia meseriei, organizarea locului de muncă şi planificarea activităţii, igiena şi securitatea muncii, comunicarea la locul de muncă şi lucrul în echipă etc. Pe 25 ianuarie 2013, la complexul Miruna din Periprava, judeţul Tulcea, au avut loc examenele de absolvire ale participanţilor la cursurile de calificare profesională în meseria de ospătar, respectiv cameristă. 

Cu aceste examene, din 24, 25 şi 28 ianuarie, desfăşurate în localităţi din cele trei zone în care s-a implementat proiectul (Eşelniţa - Sud Vest, Sinaia - Sud Muntenia, Periprava - Sud Est) se încheie activitatea de dezvoltare şi implementare programe de formare profesională pentru şomeri, persoane în căutare de loc de munca şi ocupate în agricultura de subzistitenţă, în sector non-agricol (turismul rural) şi în ocupaţii solicitate pe piaţa muncii, activitate cuprinsă în graficul de desfăşurare a proiectului „Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România" (ID 54620) implementat de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA) - în calitate de beneficiar - în regiunile Sud-Vest, Sud-Muntenia şi Sud-Est, şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

În total, în cadrul proiectului au fost calificate 170 de persoane: 35 în meseria de administrator pensiune turistică rurală, 35 în meseria de bucătar, 47 în meseria de ospătar şi 53 în meseria de cameristă, din regiunile menţionate. Cursurile de calificare au fost organizate de SC RGIC Consultanţă SRL, partener în proiect în calitate de formator. 

Obiectivul principal al proiectului a fost creşterea competenţelor şi capacităţii de ocupare pe piaţa muncii a persoanelor din mediul rural, prin facilitarea accesului la programe integrate de formare profesională în meserii non-agricole, cerute pe piaţa muncii. 

În cadrul proiectului, au fost prevăzute două categorii de cursuri: cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi din domeniul turismului rural – activitate care s-a încheiat în ianuarie 2012 şi de care au beneficiat 370 de persoane - şi cursuri de calificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă din mediul rural, în meseriile de administrator pensiune turistică, camerista, ospătar şi bucătar, care s-au finalizat în ianuarie 2013. 

În opinia dnei Otilia Manta, Manager de Proiect, "Integrarea şomerilor prin activităţile de consiliere şi training a reprezentat un obiectiv major al proiectului. În cazul cursurilor de calificare, am urmărit să mergem dincolo de parcurgerea orelor de training şi de promovarea examenului de absolvire, către plasarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Pentru cei care au absolvit cursul de calificare în meseria de administrator de pensiune, proiectul a prevăzut şi această etapă, în care am oferit consiliere şi sprijin pentru iniţierea unei afaceri în mediul rural. Îi încurajăm mai ales pe tineri să aibă curajul să facă acest pas, să profite de oportunităţile de finanţare prin intermediul programelor europene, pornind cu o afacere mică, pe care să o dezvolte ulterior. De exemplu, transformarea casei şi gospodăriei părinteşti în pensiune turistică sau dezvoltarea unei mici afaceri pornind de la meşteşugurile şi îndeletnicirile locale tradiţionale. Nu este uşor, dar noi suntem aici să îi sprijinim, să îi consiliem şi să le oferim acces la informaţii privind posibilităţile de finanţare”.